Dochody i rozchody

PIESZYCH PIELGRZYMEK Z TRZEMEŚNI NA JASNĄ GÓRĘ

Od 2004 do 2008

Lp. Nazwa 21.2004r. 22.2005r. 23…2006r. 24…2007r. 25…2008r.
1. Piesza Pielgrzymka - wpłaty 7.250.00 7.300.00 7.360.00 5.210.00 6.830.00
2. Piesza Pielgrzymka - rozchód 7.067.78 9.322.81 8.460.06 6.807.80 9.191.61
Suma razem 182.22 - 2.022.81 - 1.100.06 - 1.597.80 - 2.361.61
1. Pielgrzymka autokarowa - zysk 325.60 1.255.00 370.00 460.00 1.260.00
2. Sponsorzy 100.00 150.00 688.68 502.45 820.00
3. Inne zyski 286.02 275.75 131.51 236.72 926.83
X Suma zysków 711.62 1.680.75 1.190.19 1.199.17 3.006.83
Suma ogólna 893.84 - 342.06 90.13 - 398.63 645.22
X Brak z roku ubiegłego - 985.10 - 164.54 - 1.008.95 - 992.06 - 1.474.61
Suma po rozliczeniu pielgrzymki - 91.26 -506.60 - 918.82 - 1.390.69 - 829.39
Wydatki po pielgrzymce 73.28 502.35 73.24 83.92 63.60
X Suma na koniec roku - 164.54 - 1.008.95 - 992.06 - 1.474.61 - 892.99

Od 2009 do 2013

Lp. Nazwa 26.2009r. 27.2010r. 28…2011r. 29…2012r. 30…2013r.
1. Piesza Pielgrzymka - wpłaty 7.845.00 7.995.00 5.775.00 7.655.00
2. Piesza Pielgrzymka - rozchód 10.946.99 8.840.20 9.759.43 9.784.97
Suma razem - 3.101.99 - 845.20 - 3.984.43 - 2.129.97
1. Pielgrzymka autokarowa - zysk 260.00 445.00 720.00 774.60
2. Sponsorzy 761.42 1.376.59 1.184.00 1.478.12
3. Inne zyski 473.78 1.075.57 560.24 859.37
X Suma zysków 1.495.20 2.897.16 2.464.24 3.112.09
Suma ogólna - 1.606.79 2.051.96 - 1.520.19 982.12
X Brak z roku ubiegłego - 892.99 - 2.584.38 - 620.62 - 2.225.31
Suma po rozliczeniu pielgrzymki - 2.499.78 - 532.42 - 2.140.81 -1.243.19
Wydatki po pielgrzymce 84.60 88.20 84.50 64.50
X Suma na koniec roku - 2.584.38 -620.62 - 2.225.31 - 1.307.69
SPOTKANIE OPŁATKOWE PIELGRZYMÓW - 2014r.

ROZLICZENIE
               
               Rozchody                                                                                                     Dochody

               1. Hurtownia spożywcza - 600zł                                                    1. Sponsorzy - 863zł
               2. Paluszki - 27zł
               3. Talerzyki - widelce - serwetki - 50zł
               4. Mleko do kawy - 13zł                                                                  863.00 - dochód
               5. Muzyka - granie - 100zł                                                             -853.00 - rozchód
               6. Obrusy na stoły - 63zł                                                               ---------------------------
                                                                                                                        =10,00zł
              
            Razem 853zł                                                        na plusie pozostało 10 zł
Dochody i Rozchody
31. PIESZEJ PIELGRZYMKI Z TRZEMEŚNI NA JASNĄ GÓRĘ
10 – 16 lipca 2014r.

         1. Piesza Pielgrzymka - wpisowe – 5tys. 815zł
         2. Piesza Pielgrzymka - rozchód – 9tys. 766zł 28gr.
                        Suma razem     (minus) – 3tys. 951zł 28gr

         1. Pielgrzymka Autokarowa – zysk ---------------
         2. Sponsorzy                                   3tys. 182zł 39gr.
         3. Inne zyski                                          + 669zł 48gr.
             razem                                          3tys. 851zł 87gr.                                           3tys. 951zł 28gr. – brak
                                         - 3tys. 851zł 87gr. – dochody inne

                                                  99zł 41gr.


Po rozliczeniu pieszej pielgrzymki stan konta wynosi (minus) – 99zł 41gr.


                                       1tys. 307zł 37gr. 
                                               + 99zł 41gr.
                                     1tys. 406zł 78gr.

Na dzień dzisiejszy stan konta pielgrzymki wynosi (minus) 1tys 406zł 78gr.
.