OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ W PIESZEJ PIELGRZYMCE Z TRZEMEŚNI NA JASNĄ GÓRĘ

od 1984r. do 2016r.

        33 razy…
1. Dąbrowski Jacek z Trzemeśni

 

         26 razy…
1. Urbanik Andrzej z Łęk

         24 razy…
1. Dąbrowska Małgorzata z Trzemeśni
2. Puto (Dąbrowska) Katarzyna z Trzemeśni

3. Węgrecki Piotr z Osieczan


          21 razy…

1. Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw z Włoch

 

         18 razy…
1. Burkat (Cepak) Małgorzata z Trzemeśni 


         16 razy…

1. Dąbrowska Kinga z Trzemeśni                                                 2. Ślusarczyk Mariusz z Zakliczyna

3. Węgrecka (Matlak) Agnieszka z Osieczan
4. Węgrzyn Joanna z Bysiny


          15 razy…
 1. Dąbrowski Mateusz z Trzemeśni 

 2. Hujdus (Wincenciak) Grażyna z Trzemeśni                              3. Kęsek Adam z Łęk                                                                  4. Oleksy Małgorzata z Trzemeśni
 
         14 razy…

1. Biela Paweł z Myślenic
2. Burkat Grzegorz z Łęk
3. Makselon Józef z Trzemeśni 

4. Pawlak Anna z Poręby                                                               5. Szuba Andrzej z Trzemeśni


          13 razy...
 1. Jamróz Grzegorz z Myślenic
                                                   2. Malinowski Stanisław z Łęk                                                   .  3. Oleksy Agnieszka z Trzemeśni

 4. Ślusarczyk (Lach) Małgorzata z Zakliczyna

 5. Synakiewicz Bernadeta z Lubonia                                          6. Szymoniak Kazimierz z Trzemeś 


         12 razy…
1. Dąbrowska Marianna z Trzemeśni 
2. Górka Teresa z Poręby 

3. Pawlak Dominika z Poręby

4. Ślusarczyk Piotr z Myślenic 

 

         11 razy…
 1. Batko Krzysztof z Łęk

 2. Gogól Jolanta z Trzemeśni

 3. Jamróz Mateusz z Myślenic 

 4. Kudłacz Marian z Poręby

 5. Oleksy Wiesław z Trzemeśni

 6. Skóra (Burkat) Elżbieta z Trzemeśni                                        7. Twardosz Marta z Borzęty

.8. Ziębla Elżbieta z Łęk 


          10 razy…

  1. Bobowska (Makselon) Danuta z Trzemeśni                       .     2. Dominiak Tadeusz z Trzemeśni

  3. Hanusiak Dariusz z Trzemeśn

  4. Jamróz (Matlak) Maria z Myślenic
  5. Janczak Lidia z Trzemeśni

  6. Jaśkowiec (Malina) Joanna z Trzemeśni
  7. Malina Hubert z Poręby

  8. Matusewicz Amelia z Poręby
  9. Skałka Artur z Trzemeśni

10. Skałka (Koloch) Urszula z Trzemeśni

11. Ślusarczyk (Szpakiewicz) Ela z Myślenic

12. Tekieli Krzysztof z Drogini

13. Żarska (Mleczek) Małgorzata z Trzemeśni

           9 razy…

  1. Jaśkowiec Zofia z Zasani                                                           2. Klimowicz Katarzyna z Żar                                                  .     3. Koloch Krzysztof z Trzemeśni

  4. Kotula Anna z Trzemeśni

  5. Kubacka Barbara z Drogini
 
6. Łotocki Artur z Trzemeśni 

  7. Oleksy Szczepan z Trzemeśni

  8. Pawlak Jakub z Poręby

  9. Ryglowski Jakub z Poręby

10. Skałka Dominik z Osieczan

11. Skałka Elżbieta z Zasani
12. Skałka Janina z Łęk
13. Stasiak Piotr z Łęk
14. Urbanik Józef z Łęk
15. Urbanik Tomasz z Łęk

           8 razy…
  1. Dąbrowska Iga z Poręby                                                           2. Dąbrowski Dominik z Poręby

  3. Filas Irena z Niemiec
  4. Górka Aneta z Zasani
  5. Guja Małgorzata z Myślenic
  6. Jamróz Marta z Myślenic
  7. Kotula Monika z Trzemeśni

  8. Kozioł Michał z Trzemeśni
  9. Krzystek Joanna z Trzemeśni

10. Kuropatwińska (Jaśkowiec) z Poręby

11 .Mlinowski Jarosław z Trzemeśni
12. Matlak Joanna z Myślenic
13. Oleksy Anna z Trzemeśni
14. Skałka Grzegorz z Trzemeśni
15. Słowiak Maria z Myślenic

16. Szuba (Pukło) Joanna z Trzemeśni
17. Świerczek Mateusz z Jawornika

18. Ulman Łukasz z Trzemeśni                                                 19. Urbanik Tomasz z Łęk                                                             20. Węgrecka Dominika z Osieczan                                         21. Węgrecka Magdalena z Osieczan



          7 razy…
  1. Biela Justyna z Myślenic

  2. Burkat Marcin z Trzemeśni
  3. Cygan Anna z Myślenic
  4. Gogól Joanna z Trzemeśni
  5. Górka Izabela z Trzemeśni
  6. Górka Kinga z Trzemeśni                                                         7. Klimas Halina z Myślenic

  8. Krzystek Piotr z Trzemeśni 

  9. .............................................. 
 10. Malina Paweł z Trzemeśni

 11. Mazur Mariusz z Łęk
 12. Mazur Monika z Łęk  
                                                         13. Mucha Barbara zTrzemeśni

 14. Mucha Zofia z Trzemeśni                                                    15. Nowak Krzysztof zTrzemeśni
 16. Oleksy Stefania z Trzemeśni

 17. Pachacz Józef z Łęk                                                          18. Pachacz Tomasz z Krzyszkowic
 19. Rogowiec Maria z Trzemeśni
 20. Rogowiec Piotr z Trzemeśni

 21. Skałka Janina z Zasani
 22. Skałka Maciej z Trzemeśni
 23. Skałka Małgorzata z Poręby                                              24. Synakiewicz Aneta z Lubonia
 25. Synakiewicz Joanna z Lubonia
 26. Szlachetka Ewelina z Poręby

 27. Ulman Józef z Trzemeśni 

 28. Wincenciak Małgorzata z Łęk
 29. Wincenciak Piotr z Łęk
 30. Zajda Alina z Myślenic

         6 razy…

  1. Biela Mateusz z Myślenic                                                         2. Burkat Maciej z Łęk                                                                   3. Cygan Paulina z Myślenic

  4. Dąbrowska Dominika z Trzemeśni
  5. Ks. Piotr Dąbrowski

  6. Dąbrowski Stanisław z Trzemeśni
  7. Ferenc Joanna z N. Sącza

  8. Gach Bogumiła z Poręby                                                           9. Górka Magdalena z Trzemeśni
10. Gorczyca Anna z Łęk

11. Hynek Jerzy z Trzemeśni
12. Jamróz Janina z Myślenic
13. Jaros Ewa z Zabrza
14. Jaśkowiec Jan z Poręby

15. Kęsek Irena z Drogini

16. Klimas Karol z Myślenic                                               .       17. Klimowicz Ewelina z Żar

18. Komasa Przemysław z Trzemeśni

19. Kozioł Alicja z Trzemeśni
20. Kozioł Kinga z Trzemeśni

21. Makselon Mariusz z Zasani

22. Malina Krystyna z Trzmeśni
23. Malinowski Marek z Łęk
24. Mistarz Ewa z Myślenic

25. Nosal Danuta Myśleńce
26. Oleksy Paweł z Trzemeśni  
                                        .       27. Opyrchoł Jadwiga z Osieczan                                        
28. Otman Anna z Myślenic
29. Ks. Dariusz Pacula Kraków
30. Pilch Daniel z Myślenic
31. Ks. Sieja Piotr z Osieczan

32. Skóra Teresa z Trzemeśni

33. Szydlak Tadeusz z Łęk

34. Ślęczek Monika z Trzemeśni
35. Tułacz Józef z Trzemeśni
36. Urbanik Anna z Łęk
37. Urbanik Ewa z Łęk
38. Ks. Walkosz Franciszek

39. Zabłocka Halina z Zasani
40. Żmuda Rafał z Jawornika

            5 razy…
  1. Bednarz Anna z Zasani
  2. Burkat Grażyna z Poręby
  3. Cegielska Jadwiga z Osieczan
  4. Ćwierz Adam z Myślenic
  5. Dąbrowski Danuta z Trzemesni

  6. Dąbrowska Krolina z Trzmeśni

  7. Dąbrowski Kamil z Poręby

  8. Dąbrowski Wojciech z Trzemeśni
  9. Ks. Gacek Janusz z Trzemeśni                                             10. Golik Grażyna z Jawornika

11. Gogól Monika z Zasani
12. Górka Dariusz z Łęk
13. Górka Elżbieta z Zasani

14. Górka Magdalena z Trzemeśni
15. Górka Tomasz z Trzemesni
16. Górka Zbigniew z Trzemeśni
17. Hanusiak Andrzej z Trzemeśni
18. Hajduk Katarzyna z Poręby
19. Hynek Ewa z Trzemeśni
20. Irzyk Małgorzata z Poręby
21. Jamróz Jan z Myślenic
22. Jania Ewa z Poręby                                       .                         23. Jasek Magdalena zTrzemeśni
24. Jaśkowiec Agata z Trzemeśni
25. Jaśkowiec Anna z Trzemeśni
26. Jaśkowiec Grzegorz z Łęk
27. Jaśkowiec Janina z Poręby
28. Jaśkowiec Paweł z Poręby
29. Klakurka Małgorzata z Drogini
30. Kapusnik Monika z Zasani

31. Kasprzycka Jolanta z Trzemeśni

32. Klimas Mateusz z Poręby                                                      

33. Kołodziej Kazimiera z Myślenic
34. Kołodziejczyk Danuta z Poręby
35. Kozioł Artur z Trzemeśni
36. Kozioł Jakub z Trzemeśni
37. Królikowski Eliasz z Myślenic                                                 38. Kudłacz Łukasz z Myślenic 
39. Lis Agnieszka z Łęk
40. Łabędź Barbara z Kobielnika
41. Makselon Agnieszka z Zasani                                                 42. Malina Paweł z Trzemeśni

43. Malina Wojciech z Trzemeśni
44. Marmuszewska Dominika z Nowego Sącza
45. Oj. Cyprian Moryc Janusz
46. Nowak Anna z Kornatki
47. Nowak Kamil z Kornatki
48. Nowak Mariola z Kornatki

49. Oleksy Janusz z Trzemeśni 
50. Orzechowska Dorota z Trzemeśni

51. Podmokła Anna z Trzemeśni
52. Ralska Ewa z Osieczan
53. Ralska Monika z Osieczan
54. Sitarz Marek z Łęk                                                                  
55. Skałka Amelia z Trzemeśni

56. Skałka Jerzy z Trzemeśni
57. Skałka Krzysztof z Łęk
58. Skałka Urszula z Zasani
59. Skóra Jan z Poręby

60. Słowik Beata z Trzemeśni

61. Szpakowicz Aleksandra z Myślenic
62. Szydlak Beata z Łęk

63. Szydlak Michał z Trzemeśni

64. Ślusarczyk Dominik z Trzemeśni                                         65. Ślusarczyk Monika z Myślenic

66. Święch Elżbieta z Myślenic
67. Tomal Agnieszka z Osieczan
68. Ulman Piotr z Trzemeśni
69. Warmuz Agnieszka z Trzemeśni

70. Włodarczyk Magdalena z Drogini

71. Wylegała Stanisław z Trzemeśni
72. Zabłocki Jan z Zasani
73. Zajda Danuta z Myślenic
74. Żak Jerzy z Łęk
75. Żak Krzysztof z Trzemeśni
76. Żarski Łukasz z Myślenic  


            4 razy…

   1. Ambroży Katarzyna z Myślenic                                                  2. Kl. Banowski Grzegorz z Drogini                                               3. Batko Anna z Łęk 

   4. Batko Anna z Osieczan                                                            5. Batko Krzysztof z Trzemeśni

   6. Bogaczyk Natalia z Poręby

   7. Brylińska Zofia z Myślenic                                                        8. Bujas Janina z Sieprawia                                                          9. Burkat Katarzyna z Poręby

 10. Cegielska Anna z Osieczan                                                11. Dąbrowska Anna z Buliny                                                        12. Dąbrowska (Pachacz) Anna z Trzemeśni

 13. Dąbrowska Beata z Trzemeśni 

 14. Dąbrowska Ewa z Trzemeśni 

 15. Dąbrowski Kazimierz z Poręby                                            16. Fila (Łopata) Dorota z Trzemeśni

 17. Gogól Stanisław z Trzemeśni 

 18. Gorczyca Bożena z Łęk

 19. Góralik Julita z Bysiny                                                            20. Górka Bartłomiej z Trzemeśni

 21. Górka Jolanta z Trzemeśni 

 22. Górka Magdalena z Łęk

 23. Górka Urszula z Łęk

 24. Grzesik Leszek z Trzemeśni 

 25. Grzesik Magdalena z Trzemeśni

 26. Hajduk Rafał z Trzemeśni 

 27. Hanula Aleksandra z Trzemeśni 

 28. Hanula Dariusz z Trzemeśni 

 29. Hanula Mariusz z Trzemeśni 

 30. Ks. Hodurek Edward z Poznania                                        31. Jamróz Anna z Myślenic                                                    32. Jania Monika z Poręby 

 33. Jantos Katarzyna                                                                34. Jaśkowiec Anna z Łęk 

 35. Jaśkowiec Jadwiga z Trzemeśni 

 36. Jakowiec Wojciech z Poręby 

 37. Kasprzycka Anna z Trzemeśni 

 38. Kasprzycki Karol z Trzemeśni 

 39. Kościelniak Elżbieta z Osieczan                                        40. Kozaczyk Kamil z Ttrzemeśni 

 41. Leśniak Anna z Trzemeśni  

 42. Leśniak Katarzyna z Trzemeśni

 43. Łabędź Barbara z Kobielnika                                              44. Łabędź Ryszard z Trzemeśni

 45. Maślerz Kazimierz z Drogini                                              46. Matoga Oskar z Borzęty                                                    47. Mazur Antonina z Trzemesni 

 48. Mazur Katarzyna zTrzemeśni

 49. Mąka Grzegorz z Łętowni                                                  50. Mika Anna z Krzyszkowic                                                  51. Mika Maksymilian z Krzyszkowic                                        52. Mika Monika z Krzyszkowic                                                53. Mika Zuzanna z Krzyszkowic                                              54. Mistarz Mateusz z Myślenic                                                55. Młynarczyk Janusz z Łęk

 56. Młynarczyk Piotr z Łek

 57. Musiał Magdalena z Skrzynki                                            58. Niedźwiedź Maria z Myślenic                                              59. Nosal Anna z Poręby

 60. Nosal Jadwiga z Poręby

 61. Oleksy (Wincenciak) Agnieszka z Poręby

 62. Olesek Waldemar z Trzemeśni 

 63. Pachacz Dorota z Trzemeśni

 64. Pachacz Justyna z Krzyszkowic                                        65. Pachacz Tomasz z Trzemeśni 

 66. Piórkowski Krzysztof z Półwsi                                            67. Piskorski Jaromir z Wiśniowej                                                68. Płachta Łukasz z Trzemeśni

 69. Płoszczyca Halina z Osieczan                                                70. Podmokła Barbara z Trzemeśni

 71. Podmokły Sebastjan z Poręby

 72. Puto Agnieszka z Łęk

 73. Puto Bartłomiej z Łęk

 74. Puto Małgorzata z Łęk

 75. Puto Zofia z Łęk                                                                  76. Pyzio Stanisława z Lipnika                                                      77. Rachtan Anna z Myślenic

 78. Rajca Andrzej z Poręby

 79. Ryś Joanna z Poręby

 80. Skałka Małgorzata z Trzemeśni

 81. Skałka Tomasz z Poręby

 82. Skowronek Maciej z Myślenic                                            83. Skóra Adam z Poręby

 84. Skóra Anna z Poręby

 85. Skóra Urszula z Poręby

 86. Stanek Agata z Buliny 

 87. Ślusarczyk Maria z Trzemeśni 

 88. Ślusarczyk Marian z Trzemeśni

 89. Tomal Agnieszka z Osieczan                                                90. Twardosz Paulina z Borzęty                                              91. Urbanik Anna z Trzemeśni

 92. Wilk Ewelina z Trzemeśni

 93. Wincenciak Sławomir z Trzemeśni

 94. Wójtowicz Iwona z Łęk

 95. Wójtowicz Łukasz z Łęk

 96. Wróbel Katarzyna z Trzemeśni

 97. Ks. Wspólnik Adam z Gdowa                                               98. Ks. Wylegała z Trzemeśni

 99. Wyrostek Karolina z Osieczan                                         100. Zabłocki Józef z Zasani                                                   101. Żaba Elżbieta z Myślenic

102. Żak Małgorzata z Łęk

          3. razy…
    1. Ks. Adamik Marian Jakub
    2. Bała Barbara z Łęk                                                                   3. Batko Emilia z Łęk
    4. Batko Monika z Osieczan 
    5. Biel Joanna z Trzemeśni

    6. Biela Anna z Myślenic

    7. Biela Barbara z Myślinic

    8. Biela Małgorzata z Myślenic

    9. Bobowska Agnieszka z Trzemeśni

  10. Boczarska Monika z Myślenic                                                 11. Bujas Bartłomiej z Zawady                                                       12. Bjas Jolanta z Sieprawia                                                         13. Braczek Katarzyna z Głogoczowa  

  14. Burkat (Makselon) Stanisława z Trzemeśni

  15. Cepak Grzegorz z Poręby

  16. Cienkosz Anna z Zasani

  17. Cygal Elżbieta z Poręby

  18. Ćwierz Marta z Łęk

  19. Dąbrowska Agata z Trzemeśni                                               20. Dąbrowska Anna z Zasani

  21. Dąbrowska Maria z Trzemeśni

  22. Dąbrowska Natalia z Trzemeśni

  23. Dąbrowska Wanda z Trzemeśni                                             24. Depta Anna z Stróży

  25. Drabina Agnieszka z Brzezowej

  26. Dróżdż Barbara z Trzemeśni

  27. Dziadkowiec Joanna z Myślenic                                             28. Flaga Barbara z Ryczowa                                                       29. Flaga Wojciech z Ryczowa

  30. Forsztęga Katarzyna z Osieczan

  31. Frączek Maria z Łęk

  32. Ks. Gacek Dariusz z Trzemeśni 

  33. Gach Anna z Poręby

  34. Garbień Anna z Bysiny                                                           35. Garbień Karol z Bysiny 

  36. Gogól Agata z Zasani

  37. Górka Dorota z Trzemeśni

  38. Górka Janina z Trzemeśni - Zarzecza

  39. Górka Wiesław z Trzemeśni                                                   40. Siostra - Grela Ludmiła z UKRAINY

  41. Grzesik Katarzyna z Trzemeśni

  42. Gubała Zofia z Łęk

  43. Hanula Maksymilian zTrzemeśni

  44. Hodurek Beata z Lipnika 

  45. Hujdus Aleksandra z Trzemeśni

  46. Hujdus Antoni z Trzemeśni

  47. Irzyk Jadwiga z Poręby

  48. Irzyk Paweł z Łęk

  49. Jakubczk Katarzyna z Trzemeśni

  50. Jania Grażyna z Poręby

  51. Jania Rafał z Poręby

  52. Jasek Maria z Drogini

  53. Jaśkowiec Jóżef z Trzemeśni

  54. Ks. Jobda Krzysztof z Nowego Targu

  55. Kaczmarczyk Dariusz z Łęk

  56. Kałat Oliwia z Trzemeśni

  57. Kasprzycka Ewa z Łęk

  58. Kasprzycka Katarzyna z Łęk

  59. Kasprzycki Mirosław

  60. Kępa Jadwiga z Drogini

  61. Kęsek Anna z Łęk

  62. Kęsek Katarzyna z Drogini

  63. Kęsek Maciej z Łęk

  64. Knapczyk Rafał z Myślenic 

  65. Kościelniak Ewa z Łęk

  66. Kozaczyk Brygida z Trzemeśni 

  67. Kozaczyk Stefan z Trzemśni

  68. Kozwiecka Małgorzata z Myślenic 

  69. Krółikowski Eliasz z Myślenic

  70. Kurek Natalia z Pcimia 

  71. Leśniak Iwona z Dobczyc                                                       72. Leśniak Jakub z Trzemeśni  

  73. Lis Małgorzata z Łęk

  74. Łabędź Bożena z Zasani

  75. Łabędź Halina z Kobielnika 

  76. Łotocka Izabela z Trzemeśni

  77. Makselon Justyna z Zasani

  78. Makselon Małgorzata z Trzemeśni

  79. Makselon Stanisław z Zasani

  80. Malina Aleksandra z Trzemeśni

  81. Malina Anna z Trzemeśni - Krupówki

  82. Malina Anna z Trzemeśni - Wójcikówki

  83. Malina Barbara z Trzemeśni

  84. Malina Dorota z Trzemeśni

  85. Malinowska Małgorzata z Cieplic                                             86. Malinowska Marzena z Trzemeśni

  87. Malinowska Sabina z Trzemeśni

  88. Malinowska Sylwia z Trzemeśni

  89. Maślerz Iwona z Drogini

  90. Matusewicz Olga z Białorusi                                                   91. Matusewicz Wiktor z Białorusi                                         .       92. Michalec Paweł z Myślenic

  93. Mika Emilia z Krzyszkowic

  94. Mika Michał z Krzyszkowic

  95. Miksa Jan z Drogini

  96. Mleczek Łukasz z Trzemeśni

  97. Młynarczyk Anna z Łęk

  98. Mucha Grzegorz z Trzemeśni 

  99. Nosal Ilona z Drogini

100. Nosal Maria z Poręby

101. Nowak Paweł z Trzemeśni 

102. Olejarz Kazimiera z Lipnika 

103. Oramusz Tadeusz z Łęk

104. Orzechowska Małgorzata z Trzemeśni 

105. Otman Tomasz z Myślenic 

106. Pacek Maria z Myślenic

107. Pachacz Stanisława z Trzemeśni 

108. Piekarz Bronisława z Trzemeśni 

109. Piórkowski Karol z Półwsi

110. Piwowarczyk Anna z Kornatki 

111. Piwowarczyk Wojciech z Kornatki

112. Podmokły Dariusz z Trzemeśni

113. Podmokły Jerzy z Trzemeśni

114. Podmokły Krzysztof z Trzemeśni

115. Podmokły Paweł z Trzemeśni 

116. Podmokły Piotr z Trzemeśni

109. Proszek Monika z USA

117. Przała Weronika z Rudnika 

118. Pukło Kinga z Myślenic 

119. Pyzio Emilia z Lipnika 

120. Sambor Irena Maria z Wiśniowej

121. Serafin Natalia z Brzezowej 

122. Skałka Agnieszka z Trzemeśni

123. Skałka Barbara z Trzemeśni 

124. Skałka Grzegorz z Łęk

125. Skałka Iwona z Trzemeśni 

126. Skałka Kazimierz z Trzemeśni

127. Skałka Małgorzata z Trzemeśni 

128. Skałka Marcin z Łęk

129. Skałka Sabina z Trzemeśni

130. Skałka Zofia z Trzemeśni

131. Skóra Dariusz z Łęk

132. Ks. Skóra Zbigniew z Poręby

133. Słowik Małgorzata z Trzemeśni

134. Stanach Joanna z Myślenic 

135. Starzec Anna z Rudnika

136. Starzec Urszula z Rudnika 

137. Stasiak Maria z Trzemeśni

138. Stasiak Katarzyna z Łęk

139. Sternal Elżbieta z Trzemśni

140. Szafraniec Teresa z Myślenic

141. Szczypczak Barbara z Poręby

142. Szpakiewicz Urszula z Myślenic 

143. Szuba Anna z Trzemeśni 

144. Szydlak Kinga zTrzemeśni

145. Ślusarczyk Jan z Zakliczyna

146. Ślusarczyk Michał z Trzemeśni

147. Święch Elżbieta z Myślenic

148. Talaga Artur z Łęk

149. Talaga Jan z Trzemeśni

150. Talaga Robert z Trzemeśni

151. Tokarz Paulina z Poręby

152. Tokarz Stanisław z Trzemeśni

153. Ks. Tomaszek Grzegorz z Przyborowa

154. Topa Dawid z Osieczan

155. Tułacz Beata z Poręby

156. Tułacz Sabina z Krakowa 

157. Twardosz Izabellaz Poręby

158. Twardosz Łukasz z Jasienicy

159. Twardosz Mateusz z Jasienicy

160. Ulman Beata z Trzemeśni

161. Ulman Małgorzata zTrzemeśni

162. Ulman Maria z Stróży

163. Urbanik Anna z Trzemeśni

164. Urbanik Monika z Łęk

165. Urbanik Stanisław z Łęk

166. Ks. Wciślak Andrzej z Zembrzyc

167. Wielgus Maria z Czechówki

168. Wincenciak Agnieszka z Buliny

169. Wincenciak Anna z Buliny

170. Wincenciak Magdalena z Trzemeśni

171. Wincenciak Sylwia z Trzemeśni

172. Włodarczyk Barbara z Osieczan

173. Włodarczyk Paulina z Myślenic

174. Woźnizk Anna z Myślenic 

175. Wójcik Alicja z Trzemeśni

176. Wójcik Helena z BIAŁORUSI

177. Wójcik Iwona z Osieczan

178. Wójtowicz Elżbieta z Drogini

179. Wójtowiec Fryderyk z Trzemeśni

180. Wróbek Agata z Trzemeśni

181. Wróbel maria z Trzemeśni

182. Ks. Wróbel Piotr z Wojnic

183. Wylegała Joanna z Trzemeśni

184. Wyrostek Joanna z Myślenic 

185. Wysoczańska Anna z Trzemeśni

186. Ziemba Krzysztof z Osieczan

187. Zięba Sławomir z Trzemeśni

188. Zięba Weronika z Bysiny

189. Żak Krzysztof z Łęk

190. Żądło Joanna z Trzemeśni

191. Żądło Marzena z Myślenic

192. Żądło Renata z Myślenic

193. Żerdecka Janina z Poręby

194. Żyła Bogdan z Osieczan

.

           2 razy…

    1. Kl. Adam z Kalwarii

    2. Ambroży Anna z Myślenic

    3. Badylak Katarzyna z Trzemeśni

    4. Bałucka Anna z Osieczan

    5. Banowska Anna z Byśiny

    6. Baran Edyta z Krakowa

    7. Bartnikowska Alicja z Myślenic

    8. Batko Maria z Osieczan

    9. Batko Tadeusz z Łęk

  10. Bednarz Józef z Trzemeśni

  11. Bednarz Krystyna zMyślenic

  12. Biedrawa Barbara z Myślenic

  13. Biela Janina z Myślenic

  14. Biela Justyna z Jasienicy

  15. Bielutin Aleksander z BIAŁORUSI - Minska

  16. Bizoń Aleksandra z Trzemeśni

  17. Bizoń Anna z Drogini

  18. Bizoń Tomasz z Drogini

  19. Błachut Paweł z Myślenic

  20. Bobowska Ewa z Trzemeśni

  21. Bobowski Paweł z Myślenic

  22. Oj. Bryja Grzegorz z Ryczowa

  23. Bujas Beata z Myślenic

  24. Bujas Magdalena z Zawady

  25. Bulanda Anna z Zawady

  26. Bulanda Arkadiusz z Zawady

  27. Bulanda Arleta z Zawady

  28. Bajura Weronika z BIAŁORUSI - Minska 

  29. Burkat Bartłomiej z Łęk

  30. Burkat Maria z Trzemeśni

  31. Burkat Rafał z Myślenic

  32. Bydłoń Adrian z Lipnika 

  33. Bydłoń Artur z Lipnika

  34. Cegielski Marek z Osieczan

  35. Chęcinska - Czaplak Ewa z Myślenic

  36. Chmiel Stanisław z Chełmu

  37. Ciapała Stanisław z Łęk

  38. Cieriech Wiktoria z BIAŁORUSI - Minska

  39. Cygan Monika z Trzemeśni

  40. Cygan Paweł z Trzemeśni

  41. Czarnota Ewelina z Trzemeśni 

  42. Ćwierz Bartłomiej z Myślenic

  43. Ćwierz Dorota z Borzęty

  44. Ćwierz Maria z Trzemeśni

  45. Ćwierz Maria z Myślenic

  46. Ćwierz Teresa z Myślenic

  47. Dąbrowska Agnieszka z Łęk

  48. Dąbrowska Elżbieta z Trzemeśni

  49. Dąbrowska Kamila z Drogini

  50. Dąbrowski Dariusz z Trzemeśni

  51. Depta Katarzyna z Myślenic

  52. Downar Anna z BIAŁORUSI - Mińska

  53. Drewniak Piotr z Czernichowa

  54. Durek Artur z Lipnika

  55. Dziadek Aleksander z Myślenic

  56. Dżuma Andrzej z UKRAINY - Zbaraża

  57. Kl. Euzebiusz z Kalwarii

  58. Figiel Anna z Trzemeśni

  59. Fijał Joanna z Myślenic

  60. Filas Łukasz z Myślenic

  61. Filipiec Barbara z Trzemeśni

  62. Filipiec Joanna z Trzemeśni

  63. Fraś Kamil z Myślenic

  64. Fryc Monika z Ryczowa

  65. Ks. Furtak Jacek z Trzemeśni

  66. Gaźdźikowska Julia z UKRAINY - Berdyczowa

  67. Gajda Agnieszka z Cieplic 

  68. Gal Teresa z Maruszyny

  69. Galas Barbara z Osieczan

  70. Garbień Anna z Byśiny

  71. Garbień Monika z Jasienicy

  72. Garbuchak Jana z UKRAINY - Berdyczowa

  73. Gatlik Maria z Jasienicy

  74. Gazdźik Andrzej z Krzyszkowic

  75. Główczyński Andrzej z UKRAINY - Zbaraża

  76. Gogól Anna z Trzemeśni

  77. Gogól Katarzyna z Trzemeśni

  78. Gogół Katarzyna z Łęk

  79. Golińska sylwia z Myślenic

  80. Ks. Gołąb Marek z Myślenic

  81. Góralik Artur z Bysiny

  82. Górka Agata z Trzemeśni

  83. Górka Anna z Trzemeśni

  84. Górka Barbara z Trzemeśni - Niżej Szkoły

  85. Górka Barbara z Trzemeśni

  86. Górka Beata z Trzemeśni

  87. Górka Danuta z Trzemeśni

  88. Górka Dariusz z Trzemeśni

  89. Górka Edyta z Trzemeśni                                                       90. Górka Ewa z Zasani

  91. Górka Gabriela z Trzemeśni

  92. Górka Gabriela z Łęk

  93. Górka Janina z Trzemeśni

  94. Górka Kacper z Trzemeśni

  95. Górka Katarzyna z Trzemeśni

  96. Górka Kazimierz z Poręby

  97. Górka Łukasz z Łęk

  98. Górka Łukasz z Zasani

  99. Górka Małgorzata z Trzemeśni

100. Górka Zofia z Łęk

101. Gradek Ewa z Osieczan

102. Gruchacz Edyta z Trzemeśni

103. Gruchacz Katarzyna z Trzemeśni

104. Gubała Barbara z Łęk 

105. Hajduk Anna z Trzemeśni

106. Hajduk Jakub z Poręby

107. Hajduk Krzysztof z Poręby

108. Hajduk Maria z Poręby

109. Hanula Marzena z Trzemeśni

110. Hanusiak Adam z Trzemeśni

111. Hodurek Szymon z Lipnika

112. Hoffman Tomasz z Myślenic

113. Horab Agnieszka z Drogini

114. Hujdus Joanna z Trzemeśni

115. Hujdus Sabina z Myślenic

116. Humaj  Barbara z Wiśniowej

117. Humaj Karolina z Wiśniowej

118. Humaj Mikołaj z Wiśniowej 

119. Humaj Weronika z Wiśniowej

120. Hynek Maria z Trzemeśni

121. Irzyk Karolina z Poręby

122. Irzyk Katarzyna z Myślenic

123. Irzyk Maria z Poręby

124. Jakubiak Agnieszka z Myślenic

125. Jamroziewicz Łukasz z Ryczowa

126. Jamróz Michał z Myślenic

127. Jania Agnieszka z Trzemeśni

128. Jania Monika z Myślenic

129. Jasek Barbura z Lipnika 

130. Jasek Grzegorz z Poręby

131. Jasek Radosław z Trzemeśni

132. Jasek Zofia z Trzemeśni

133. Jaśkowiec Andrzej z Trzemeśni

134. Jaśkowiec Dorota z Poręby

135. Jaśkowiec Mirosław z Osieczan

136. Jeziorska Joanna z Osieczan

137. Kaczmarczyk Jadwiga z Drogini

138. Ks. Kaczmarczyk Leszek z Lipnika

139. Kałat Rafał z Trzemeśni

140. Kałat Sebastian z Trzemeśni

141. Kamyczura Beata z Poręby

142. Kamyczura Stanisław z Poręby

143. Kania Andrzej z Zasani

144. Kania Justyna z Więciórki

145. Kania Paulina z Więciórki

146. Kantor Monika z Głogoczowa

147. Kapuśnik Elżbieta z Tych

148. Karp Agnieszka z Spytkowic

149. Kasperczyk Elżbieta z Poręby

150. Kasperczyk Małgorzata z Poręby

151. Kasperek Danuta z Bysiny

152. Kasperek Marcin z Bysiny

153. Kasprzycka Anna z Trzemeśni

154. Kasprzycka Danuta z Trzemeśni

155. Kasprzycka Kinga z Trzemeśni

156. Kasprzycka Magdalena zTrzemeśni

157. Kasprzycka Marzna z Drogini

158. Kasprzycka Monika z Trzemeśni

159. Kasprzycki Bogdan z Trzemeśni

160. Kasprzycki Jan z Trzemeśni

161. Kaszczug Olga z BIAŁORUSI - Mińska

162. Kępa Maria z Drogini

163. Kęsek Anna z Łęk

164. Kęsek Bartłomiej z Łęk

165. Kęsek Beata z Myślenic 

166. Kęsek Ewa z Łęk

167. Kęsek Janina z Łęk

168. Kęsek Monika z Łęk

169. Kęsek Weronika z Łęk

170. Kiebzak Bernadeta z Bysiny

171. Klęp Krzysztof z Trzemeśni

172. Kaniaziewicz Andrzej z BIAŁORUSI - Mińska

173. Kocajda Lucyna z Myślenic

174. Koloch Mikołaj z Trzemeśni

175. Kołodziej Beata z Myślenic

176. Kołodziejczyk Krystyna z Chełmu

177. Komasa Grzegorz z Trzemeśni

178. Korczyn Justyna z Gliwic 

179. Koretska Walentyna z UKRAINY - Andryszówki

180. Korol Weronika z BIAŁORUSI - Mińska

181. Kotula Danuta z Trzemeśni

182. Kowalchuk Leokadia z UKRAINY - Berdyczowa

183. Kozaczyk Anna z Trzemeśni

184. Kozaczyk Bernadeta z Osieczan

185. Kozaczyk Katarzyna z Trzemeśni

186. Kożmińska Karolina z Ryczowa

187. Kraus Anna z Trzemeśni

188. Kraus Maria z Trzemeśni

189. Król Marta z Jawornika 

190. Krupa Beata z Trzemeśni

191. Krupa Wioletta zTrzemeśni

192. Krupa Wioletta z Drogini

193. Kubiak Izabela z Strzegomka 

194. Kuc Janina z Kornatki

195. Kulon Karolina z Krakowa

196. Kurowska Anna z Rudnika

197. Kutrzeba Kamil z Myślenic

198. Kwoka Agnieszka z Osieczan

199. Kwoka Beata z Osieczan

200. Leśniak Aneta z Drogini

201. Leśniak Iwona z Drogini

202. Leśniak Jolanta z Dobczyc

203. Leśniak Małgorzata z Dobczyc

204. Ks. Leśniak Włodzimierz z Trzemeśni

205. Leśniak Krzysztof z Drogini

206. Lipkowski Paweł z Trzemeśni

207. Loch Joanna z Myślenic

208. Siostra Luiza - Lisowska Lidia z Lubonia

209. Łabaj Paweł

210. Łapa Jolanta z Jawornika

211. Łapa Katarzyna z Jawornika 

212. Łętocha Katarzyna z Drogini

213. Łotocka Anna z Trzemeśni

214. Łotocki Robert z Trzemeśni

215. Makselon Bartłomiej z Zasani

216. Makselon Jadwiga z Trzemeśni

217. Malina Elżbieta z Trzemeśni

218. Malina Jacek z Trzemeśni

219. Malina Monika z Krakowa

220. Malina Stanisław z Trzemeśni

221. Malinowska Kinga z Trzemeśni

222. Malinowski Marek z Trzemeśni

223. Maniecka Magdalena z Stojowic

224. Marchińska Krystyna z Bysiny

225. Masełko Mateusz z Myślenic

226. Mastela Robert z Lubnia

227. Maślerz Paulina z Drogini z Drogini

228. Maślerz Tomasz z Drogini

229. Matoga Maciej z Krakowa

230. Mazur Sylwia z Łęk

231. Mazur Tatjana z UKRAINY - Berdaczowa

232. Mirek Monika z Myślenic

233. Mistarz Krystyna z Kornatki

234. Mistarz Monika z Trzemeśni

235. Mistarz Urszula z Trzemeśni

236. Mistarz Wiktoria z Trzemeśni

237. Mistarz Wioletta zTrzemeśni

238. Mitana Jolanta z Bysiny

239. Moryc Alicja z Zasani

240. Motyka Bożena z Krzyszkowic

241. Mucha Bożena z Myślenic

242. Mucha Mariusz z Trzemeśni

243. Muniak Emilia z Buliny

244. Nowak Maria z Kornatki

245. Olejarz  Sylwia z Lipnika 

246. Olesek Jolanta z Łęk

247. Olesek Sylwia z Poręby

248. Orzechowski Mariusz z Trzemeśni 

249. Osińska Gana z UKRAINY - Berdyczowa

250. Osowska Eugenia z UKRAINY - Berdyczowa

251. Osuchowska Monika z Krakowa

252. 

253. Pachacz Halina z Krzyszkowic

254. Panikowska Anna z Krakowa

255. Pawlak Paulina z Poręby

256. Pawlikowska Barbara z Trzemeśni

257. Paździor Mirosław z Łęk

258. Perec Edward z UKRAINY - Zbaraża

259. Pęcek Krzysztof z Tokarni

260. Piaszczyk Stanisława z Myślenic

261. Piechota Weronika z Trzemeśni

262. Piekarz Elżbieta z Buliny

263. Piekarz Renata z Drogini

264. Pieroń Ewa z Tokarni

265. Pietrusiewicz Irena z BIAŁORUSI - Mińska

266. Pilch Maria z Myślenic

267. Pilch Agnieszka z Krakowa

268. Pilch Katarzyna z Osieczan

269. Piskorska Emilia z Wiśniowej

270. Piskorska Małgorzata z Wiśniowej

271. Piskorski Michał z Wiśniowej

272. Pitala Magdalena z Myślenic

273. Płachta Joanna z Trzemeśni

274. Podmokła Małgorzata z Drogini 

275. Podolska Agnieszka z Łęk

276. Podolski Piotr z Łęk 

277. Polewka Jadwiga z Myślenic

278. Poradzisz Ewelina z Bysiny

279. Poskłonka Agata z Dobczyc

280. Posłonka Krzysztof z Dobczyc 

281. Przystał Anna z Spytkowic

282. Siostra Laura - Pylicka Katarzyna

283. Pytlik Andrzej z Trzemeśni

284. Pyzio Krzysztof z Lipnika 

285. Pyzio Manika z Lipnika

286. Rak - Rektorek z Brzyszowa 

287. Ralska Wioletta z Osieczan

288. Rozwadowska Ewa z Łyczanki 

289. Rozwadowska Małgorzata z Łyczanki

290. Rud Irena z UKRAINY - Berdyczowa

291. Rusek Elżbieta z Jawornika

292. Rusek Tomasz z Rudnika

293. Ryś Mieczysław z Myślenic

294. Salawa Agata z Osieczan

295. Salawa Krzysztof z Osieczan

296. Salawa Teresa z Drogini

297. Sączek Anna z Nowego Targu

298. Serafin Anna z Stróży

299. Siatka Gabriela z Zawady

300. Siemiginowska Patrycja z Zakrzowa

301. Sitarz Jacek z Łęk

302. Sitarz Marek z Łęk

303. Skałka Anna z Trzemeśni

304. Skałka Dorota z Trzemeśni

305. Skałka Jadwiga z Poręby

306. Skałka Katarzyna z Łęk

307. Skałka Maria z Trzemeśni

308. Skałka Monika z Poręby

309. Skałka Robert z Łęk

310. Skałka Robert z Poręby

311. Skałka Rrobert z Zasani

312. Skałka Urszula z Trzemeśni

313. Skoczylas Rafał z Zasani

314. Skóra Andrzej z Trzemeśni

315. Skóra Lidia z Trzemeśni

316. Sokalaski Tadeusz z Zasani

        Skuratowicz Irena z BIAŁORUSI - Mińska

317. Sokołowska Anastazja z BIAŁORUSI - Mińska

318. Stalmach Andrzej z Trzemeśni

319. Stanach Anna z Myślenic

320. Stasiak Jan z Łęk

321. Stasiak Sylwester z Trzemeśni

322. Stasiak Tadeusz z Łęk

323. Stasik Paulina z Kornatki

324. Stopka Danuta z Jasienicy

325. Stroma Emilia z Kornatki

326. Syrek Irena z Myślenic

327. Syrek Katarzyna z Głogoczowa

328. Sjrojid Walentyna z UKRAINY - Berdyczowa

329. Szczepanik Robert z Trzemeśni

330. Szkurdziak Natalia z BIAŁORUSI - Mińska

331. Szlachetka Karolina z Trzemeśni

332. Szuba Łukasz z Trzemeśni

333. Szwange Marek z Gliwic

334. Szwarc Maria z Czechówki

335. Szydlak Izabella z Trzemeśni

336. Szydlak Katarzyna z Poręby

337. Szydlak Małgorzata z Łęk

338. Szydlak Tadeusz z Łęk

339. Szymoniak Bogumiła z Trzemeśni

340. Szymoniak Sabina z Trzemeśni

341. Szymska Jolanta z Myślenic

342. Szymska Renata z Myślenic

343. Ślusarczyk Diana z Borzęty

344. Ślusarczyk Rafał z Trzemeśni

345. Ślusarczyk Renata z Myślenic

346. Śmigla Andrzej z Drogini

347. Śmigla Dorota z Drogini

348. Świerczek Tomasz z Jawornika

349. Tais Danuta z Drogini

350. Talaga Barbara z Trzemeśni

351. Talaga Janusz z Łęk

352. Talaga Maria z Trzemeśni

353. Ttaraodj Ludmiła z UKRAINY - Berdyczowa

354. Tenomogradska Anna z UKRAINY - Berdyczowa

355. Timchinskij Aleksander z UKRAINY - Berdyczowa

356. Topa Ewa z Osieczan

357. Trzepacz Anna z Krakowa

358. Trzepacz Anna z Stróży

359. Trzepacz Piotr z Stróży

360. Tułacz Bogdan z Poręby

361. Tułacz Katarzyna z Poręby

362. Tułacz Rafał z Trzemeśni

363. Turczyk Michał z Myślenic

364. Twardosz Barbara z Jasienicy

365. Twardosz Karol z Jasienicy

366. Twardosz Maciej z Poręby

367. Ulman Agata z Łęk

368. Ulman Anna z Trzemeśni

369. Ulman Iwona z Myślenic

370. Urbaniak Barbara z Zasani

371. Urbaniak Barbara z Lipnika 

372. Urbaniak Justyna z Lipnika

373. Urbanik Agata z Łęk

374. Urbanik Marzena z Łęk

375. Warmuz Agnieszka z Zasani

376. Warmuz Magdalena z Zasani

377. Węgrzyn Grzegorz z Myślenic

378. Węgrzyn Magdalena z Jawornika

379. Kl. Wierzba Bogumił  z Toporzyska

380. Wierzba Jan z Toporzyska

381. Wierzba Zofia z Toporzyska

382. Wilczyńska Edyta z Drogini

383. Wilk Dorota z Trzemeśni

384. Wilk Marcin z Trzemeśni

385. Wincenciak Aneta z Łęk

386. Wincenciak Bogdan z Poręby

387. Wincenciak Iwona z Buliny

388. Wincenciak Jakub z Buliny

389. Wincenciak Justyna z Trzemeśni

390. Wincenciak Kazimierz z Trzemeśni

391. Wincenciak Łukasz z Buliny

392. Wincenciak Paulina z Skomielnej Czarnej

393. Wincenciak Szymon z Buliny

394. Wincenciak Szymon z Jawornika

395. Włodarczyk Magdalena z Drogini

396. Wojtkowiak Ilona z Pecnej

397. Wojtycza Zofia z Zakliczyna

398. Woźniak Ewa z Trzemeśni

399. Woźniak Celina z Trzemeśni

400. Woźniak Kamila z Zakliczyna

401. Wójcik Agnieszka z Glichowa

402. Wójcik Anastazja z BIAŁORUSI - Mińska

403. Wójcik Dorota z Trzemeśni

404. Wójcik Irena z Osieczan

405. Wójcik Zuzanna z Trzemeśni

406. Wójtowicz Anna z Trzemeśni

407. Wójtowicz Bożena z Trzemeśni

408. Wójtowicz Lucyna z Zakliczyna

409. Wójtowicz Małgorzata z Trzemeśni 

410. Wójtowicz Renata z Osieczan

411. Wrona Ewa z Bysiny

412. Wrona Joanna z Bysiny

413. Ks. Wróbel Krzysztof z Marcówki

414. Wylegała Krzysztof z Trzemeśni

415. Wyrostek Karolina z Osieczan

416. Zabłocka Angelika z Trzemeśni

417. Zajda Alina z Myślenic

418. Zajda Danuta z Myślenic

419. Zajma Adriana z Buliny

420. Zajma Bartłomiej z Buliny

421. Zawadzka Irena z UKRAINY - Berdyczowa

422. Zajtes Emilia z UKRAINY - Berdyczowa

423. Zharchyńska Jana z UKRAINY - Berdyczowa

424. Zharchyńska Walentyna z UKRAINY - Berdyczowa

425. Ziemba Justyna z Brzezowej

426. Ziembla Joanna z Łęk

427. Zięba Barbara z Bysiny

428. Żaba Elżbieta z Myślenic 

429. Żaba Lucyna z Myślenic

430. Żak Lucyna z Łęk

431. Żak Łukasz z Trzemeśni  

432. Żądło Anna z Myślenic

433. Żądło Bożena z Chełmu

434. Żyła Piotr z Osieczan