Księża – Ojcowie – Diakoni - Klerycy – Siostry Zakonne

Biorące udział w pieszych Pielgrzymkach z Trzemeśni
na Jasną Górę – przez 31 lat.

    Część 1…od 1984 do 1988r.

               1…1984r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Tadeusz Zalewski
    Przewodnik duchowny - Ks. Adam Wspólnik
    Przewodnik duchowny - Ks. Janusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Ks. Edward Hodurek
    Pomocnik duchowny - Kl. Piotr Dąbrowski

               2…1985r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Adam Wspólnik
    Przewodnik duchowny - Ks. Janusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Ks. Edward Hodurek
    Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Sieja
    Pomocnik duchowny - Kl. Piotr Dąbrowski
    Pomocnik duchowny - Kl. Stefan Górecki

               3…1986r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Adam Wspólnik
    Przewodnik duchowny - Ks. Janusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Ks. Edward Hodurek
    Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Sieja
    Pomocnik duchowny - Kl. Piotr Dąbrowski

               4…1987r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Adam Wspólnik
    Przewodnik duchowny - Ks. Janusz Gacek 
    Przewodnik duchowny - Ks. Edward Hodurek
    Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Sieja
    Pomocnik duchowny - Kl. Piotr Dąbrowski
    Pomocnik duchowny - Kl. Stefan Górecki


               5…1988r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Wiesław Nowak
    Przewodnik duchowny - Ks. Janusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Sieja

               6…1989r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Jacek Furtak
    Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Sieja

               7…1990r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Jacek Furtak
    Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Sieja
    Przewodnik duchowny - Ks. Wiesław Smaza
    Pomocnik duchowny - Dk. Grochowski Piotr
    Pomocnik duchowny - Dk. Krzystek Piotr
    Pomocnik duchowny - Dk. Amadeusz Irzyk Józef
    Pomocnik duchowny - Kl. Euzebiusz Dzieża

              8…1991r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Józef Kwiatkowski
    Pomocnik duchowny - Kl. Cyprian Moryc Janusz

              9…1992r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz
    Pomocnik duchowny - Kl. Gwidoń - Bernardyn
    Pomocnik duchowny - Kl. Cyprian Moryc Janusz


              10…1993r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Włodzimierz Leśniak
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw

 


    Część 2…od 1994 do 2003r.

              11…1994r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Włodzimierz Leśniak
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Służba Liturgiczna - S. Justyna Bittek

              12…1995r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Przewodnik duchowny - Oj. Cyprian Moryc Janusz
    Pomocnik duchowny - Kl. Adam - Bernardyn
    Pomocnik duchowny - Kl. Euzebiusz - Bernardyn
    Pomocnik duchowny - Kl. Bogumił – Bernardyn

    Służba Liturgiczna - S. Romana Matuzak (Ukraina)

              13…1996r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Dąbrowski
    Przewodnik duchowny – Ks. Franciszek Walkosz
    Przewodnik duchowny - Oj. Cyprian Moryc Janusz
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny - Kl. Adam - Bernardyn
    Pomocnik duchowny - Kl. Euzebiusz - Bernardyn
    Pomocnik duchowny - Kl. Bogumił – Bernardyn
    Pomocnik duchowny - Dk. Bryja Grzegorz

              14…1997r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Franciszek Walkosz
    Przewodnik duchowny – Oj. Bryja Grzegorz
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw

              15…1998r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Franciszek Walkosz
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw


              16…1999r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw

              17…2000r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Piotr Dąbrowski
    Przewodnik duchowny – Ks. Franciszek Walkosz
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw

              18…2001r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Franciszek Walkosz

              19…2002r. 

    Gł. Przewodnik duchowny – Ks. Franciszek Walkosz
    Służba Liturgiczna - S. Monika Węgorek

              20…2003r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Dariusz Pacula
    Pomocnik duchowny – Dk. Andrzej Wciślak    Część 3…od 2004 do 2013r.


              21…2004r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Pacula
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw

              22…2005r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Pacula
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Kl. Krzysztof Wróbel
    Pomocnik duchowny – Kl. Grzegorz Tomaszek

 

              23…2006r. 

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Pacula
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Przewodnik duchowny - Ks. Andrzej Wciślak
    Pomocnik duchowny – Kl. Krzysztof Wróbel
    Pomocnik duchowny – Kl. Grzegorz Tomaszek


             24…2007r.
    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Pacula
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Kl. Krzysztof Wróbel

    Pomocnik duchowny – Kl. Grzegorz Tomaszek

            25…2008r.
    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Pacula
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Kl. Dominik Oliwa
    Pomocnik duchowny – Kl. Grzegorz Tomaszek
    Pomocnik duchowny – Kl. Marcin Wyrob
a

            26…2009r.
    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Kl. Wojciech Wylegała
    Służba Liturgiczna - S. Luiza – Lidia Lisowska
    Służba Liturgiczna - S. Laura – Pylicka Katarzyna

            27…2010r.
    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Dk. Piotr Maroszek

            28…2011r.
    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Gacek
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw

            29…2012r.
    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Dariusz Galant
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Kl. Leszek Kaczmarczyk
    Służba Liturgiczna - S. Luiza – Lidia Lisowska
    Służba Liturgiczna - S. Laura – Pylicka Katarzyna
    Służba Liturgiczna - S. Ludmiłą Grela Radosława

 

           30...2013r.

    Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Jakub Adamik
    Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
    Pomocnik duchowny – Dk. Leszek Kaczmarczyk 

    Pomocnik duchowny – Kl. Krzysztof Jobda

    Służba Liturgiczna - S. Ludmiłą Grela Radosława


     Część 3…od 2014 do 2023r.


           31...2014r.

     Gł. Przewodnik duchowny - Ks. Jakub Adamik
     Przewodnik duchowny - Oj. Wirgiliusz Pustkowski Gustaw
     Pomocnik duchowny – Dk. Krzysztof Jobda

     Pomocnik duchowny - Kl. Grzegorz Banowski 


...........................................................................................................................................................................................................................................


NAJBARDZIEJ MUZYKALNY KSIĄDZ
                   
            Gł. przewodnik duchowny na 6 i 7 pielgrzyce 
                 
                                  Ks. Jacek Furtak

              Wikary w Trzemeśni w latach 1988 do 1990r.

TRZECH KSIĘŻY DARIUSZY
                   
                       PIERWSZY
                 
                 Ks. Dariusz Pacula

                        był 6 razy
                   
                          DRUGI
                 
                 Ks. Dariusz Gacek

                        był 3 razy
                   
                          TRZECI
                 
                 Ks. Dariusz Galant

                         był 1 raz