Najstarsi Pielgrzymi

Pieszych Pielgrzymek z Trzemeśni
na Jasną Górę

w latach od 1984r. do 2014r.

  1. 85 lat – Jaśkowiec Anna z Łęk – na 14… w 1997r. – po raz – 4…
  2. 83 lat – Filas Irena z Niemiec – na 33… w 2014r. – po raz - 8…
  3. 78 lat – Ćwierz Maria z Trzemeśni – na 13… w 1996r. – po raz – 2… 
  4. 75 lat – Urbanik Andrzej z Łęk - na 33 ... w 2016r. - po raz - 26...
  5. 75 lat – Górka Zofia z Łęk  – na 15… w 1998r -. po raz – 2…
  6. 74 lat – Piekarz Bronisława z Trzemeśni  – na 15… w 1998r. – po raz - 3… 
  7. 73 lat -  Malina Krystyna z Trzemeśni - na 33... w 2015r. - po raz - 7... 
  8. 70 lat – Piekarz Andrzej z Trzemeśni – na 4… w 1987.- po raz - 1…
  9. 70 lat – Skałka Janina z Zasani – na 15… w 1998r. – po raz - 8…
10. 69 lat – Kęsek Stanisław z Trzemeśni – na 19… w 2003r. – po raz - 2…
11. 68 lat – Skałka Anna z Trzemeśni – na 9… w 1992r. – po raz – 2…
12. 68 lat – Szlachetka Irena z Jawornika – na 29… w 2012r. – po raz - 1…
13. 67 lat -  Polewka Jadwiga z Myślenic - na 30.. w 2013r. - po raz - 1..
14. 66 lat – Górka Zbigniew z Trzemeśni – na 24.. w 2007r. – po raz – 5… 
15. 66 lat – Osinska Gana z Ukrainy – na 22… w 2005r. – po raz – 1…
16. 65 lat – Horabik Marek z Dobczyc – na 26… w 2009r. – po raz – 1…
17. 64 lat – Włodarczyk Stefan z Osieczan – na 6… w 1989r. – po raz – 1…
18. 64 lat – Mucha Zofiia z Trzemeśni - na 31... w 2014r. po raz - 7...
19. 63 lat -  Sala Maria z Krzyszkowic – na 24… w 2007r. – po raz – 1… 
20. 63 lat – Wgrzyn Krzysztof z Bysiny – na 33… w 2016r. – po raz – 10…
21. 62 lat – Podmokła Barba z Trzemeśni – na 12… w 1995r. – po raz – 4…
22. 61 lat -  Jaśkowiec Wanda z Poręby - na 13... w 1996r. - po raz 1...
23. 61 lat – Talaga Marian z Trzemeśni – na 3… w 1986r. – po raz – 1…
24. 60 lat – Jamróz Jan z Myślenic – na 27… w 2010r. – po raz – 5…