Śpiewnik

 

 

     
...kto śpiewa dwa razy się modli...

1.A A A ALLELUJA 

 

A a a Alleluja

Ho ho ho Hosanna 

Mój Pan Kocha mnie 

Jego radość jest w sercu mym 

 

2. ABBA ABBA OJCZE 

 

AbbaAbba Ojcze 

WielbimyCiebie 

My dzieci Twe 

KochamyCię 

 

 

3.ABBA OJCZE

 

1. Ty wyzwoliłeś nas Panie

    Z kajdan i samych siebie

    A Chrystus stając się bratem

    Nauczył nas wołać do Ciebie

Ref.: Abba Ojcze...

2. Bo Kościół jak drzewo życia

    W wieczności zapuszcza korzenie

    Przenika naszą codzienność

    I pokazuje nam Ciebie

3. Bóg hojnym dawcą jest życia

    On wyswobodził nas z śmierci

    I przygarniając do siebie

    Uczynił swoimi dziećmi

4. Wszyscy jesteśmy braćmi

    Jesteś jedną rodziną

    Tej prawdy nic już nie zaćmi

    I teraz jest jej godzina

Kliknij, aby edytować treść...