Aktualności

Do Trzydziestej drugiej (32) Pieszej Pielgrzymki 
z Trzemeśni na Jasną Górę 
10-16 lipca 2015r.
pozostało:
trwa inicjalizacja, prosze czekac...Kalkulator Zdolności Kredytowej
Trwają zapisy na Pielgrzymkę pieszą i autokarową.

Już dziś prosimy, aby nie zwlekać na koniec z zapisami, ponieważ utrudnia to 
bardzo organizację obu pielgrzymek.

Zapisu i informacji można dokonać w BAZIE PIELGRZYMKI przed gł. wejściem
 do nowego Kościoła.

W niedzielę i święta od 8.00 do 12.00 i od 17.30 do 19.30

We czwartek od 17.30 do 19.30

Również w Myślenicach
w biurze LGD - ul. Słowackiego 28
od 9.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku
na pielgrzymkę pieszą i autokarową.


Kto zapisał się do 29 czerwca 2015r. na 32…Pieszą Pielgrzymkę z Trzemeśni na 
Jasną Górę. Bierze udział w losowaniu głównej nagrody, na zakończenie 
pielgrzymki – Roweru. 
Komunikat dla mieszkańców Trzemeśni.


Od maja 2015 roku w szkole w gimnazjum w Trzemeśni, w każdy czwartek przez cały rok ( z wyjątkiem świąt ) od maja do września, od 18.00 do 20.00 a od października do kwietnia od17.00 do 19.00 będą pełnić dyżur na zmianę, Radny Rady Miejskiej Dąbrowski Jacek - Sołtys Górka Wiesław - członkowie Rady Sołeckiej z Trzemeśni.


Zwracamy się do mieszkańców Trzemeśni aby zgłaszali do Sołtysa lub Radnego, te drogi przez, które kopano pod kolektor lub wodę i wymagają ponownej naprawy, trzeba podać numer danej drogi. 


UWAGA


Informacja dla pielgrzymów i chętnych

                 Zapisy na kurs do 15 marca 2015r.

1… Przepisów ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym na drodze przy kolumnach pieszych pielgrzymek.

2… Udzielania pierwszej pomocy.

Oba szkolenia finansowane są z funduszy Unii Europejskiej, upoważniają do otrzymania certyfikatu ukończenia takich szkoleń.
Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o pilny kontakt telefoniczny lub email , jest podany adres na stronie internetowej pielgrzymki.
Ilość miejsc w szkoleniach będzie ograniczona.  

Prosimy o szybki kontakt, zapisująć się trzeba podać:
1. Nazwisko i Imię
2. Pesel
3. Stały adres zamieszkania

Szczegółowe informacje co do terminu szkoleń, ukażą się w krótce, więc trzeba codziennie patrzeć na stronę pielgrzymki                                                                                                                                                                                        Organizator

Zarząd pielgrzymki
Są już zdjęcia ze spotkania opłatkowego w galerii zdjęć - 2015

SPOTKANIE OPŁATKOWE PIELGRZYMÓW - 2015r.

W dniu 10 stycznia 2015r. (sobotę) odbyło się spotkanie opłatkowe Pielgrzymów, którzy pieszo pielgrzymują z Trzemeśni na Jasną Górę, oraz ministrantów i lektorów naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17,00 Mszą Św. w Kościele w Trzemeśni, pod przewodnictwem Ks. Jakuba, oraz Ks. Dok. Józefa Makselona. Dziękujemy Ks. Dok. Józefowi Makselonowi za udział na spotkaniu opłatkowym w szkole w gimnazjum w Trzemeśni.

Dziękujemy za przygotowanie, przystrojenie Sali – Jackowi Dąbrowskiemu, Mateuszowi Dąbrowskiemu, Bogumile Gach, Annie i Dominice Pawlak, Skałce Dominikowi, Józefowi Dąbrowskiemu, Paniom Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni.

Dziękujemy Sponsorom tego spotkania - Panu Ryszardowi Łabędź z Trzemeśni, Państwu Marii i Kazimierzowi Szymoniak z Trzemeśni, Irenie i Tadeuszowi Dominiak z Trzemeśni, Annie i Janowi Górka z Trzemeśni, Annie i Andrzejowi Wincenciak z Buliny, Magdalenie i Robertowi Skałka z Łęk.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy upiekli bardzo pyszne ciasta – Agnieszce Oleksy, Katarzynie Leśniak, Sabinie Muniak, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni, oraz za pyszny chleb wiejski i kołacze P. Oleksy Stefani.

Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni za miłą obsługę Pielgrzymów i Gości na Sali w pięknych strojach regionalnych.

Dziękujemy Panom Dominikowi i Michałowi Ślusarczyk za wspaniałą muzykę i zabawę.


Dziękujemy Panu Januszowi Oleksy za robienie zdjęć i kamerowanie.

Dziękujemy Paniom Bogumile Gach, Annie i Dominice Pawlak za przygotowanie nagród – niespodzianek, oraz prowadzącemu Panu Pawłowi Bieli.

Dziękujemy Paniom i Panom Orkiestry Dętej z Zasani za udział w naszym spotkaniu, wspólne śpiewanie i granie kolęd.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Gimnazjum za udostępnienie szkoły na spotkanie Opłatkowe Pielgrzymów.

Dziękujemy Panu Mateuszowi Dąbrowskiemu za prowadzenie strony internetowej naszej Pielgrzymki.

Dziękujemy całemu Zarządowi Pielgrzymki za przygotowania tego spotkania.

Dziękujemy Wam drodzy Pielgrzymi i goście za udział w tym spotkaniu i świetną zabawę !!!

Zdjęcia już są do nabycia u Pana Janusza Oleksego.
Foto-Video 887-065-620

Zapraszamy

SPOTKANIE ANDRZEJKOWE PIELGRZYMÓW - 2014r.

W dniu 22 listopada 2014r. (sobotę) odbyło się spotkanie andrzejowe Pielgrzymów, którzy pieszo pielgrzymują z Trzemeśni na Jasną Górę, oraz ministrantów i lektorów naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17,00 Mszą Św. w Kościele w Trzemeśni, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Andrzeja, Ks. Jakuba. Serdecznie dziękujemy Ks. Jakubowi za piękne przywitanie Pielgrzymów, oraz udział  w spotkaniu w szkole w Trzemeśni. 

 

Dziękujemy za przygotowanie, przystrojenie Sali  – Jackowi Dąbrowskiemu, Mateuszowi Dąbrowskiemu, Bogumile Gach, Józefowi Dąbrowskiemu, Agnieszce Oleksy, Paniom Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni. 

 
Dziękujemy Sponsorom tego spotkania - Panu Ryszardowi Łabędź - CPN – Trzemeśnia, Państwu Marii i Kazimierzowi Szymoniak z Trzemeśni, Pani Bogumile Gach z Poręby. 

 
Dziękujemy wszystkim tym, którzy upiekli bardzo pyszne ciasta – Dominikowi 
Skałka, Agnieszce Jasek z Dobczyc, Agnieszce Oleksy, Bogumile Gach, Halinie Pachacz,Sabinie Muniak, Pawłowi Biela, Katarzynie Leśniak, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni, oraz za pyszny chleb wiejski i kołacze P. Oleksy Stefani.

                                             
Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni za miłą obsługę Pielgrzymów i Gości na Sali w pięknych strojach regionalnych. 

 
Dziękujemy Panom Dominikowi i Michałowi Ślusarczyk za wspaniałą muzykę i zabawę. 


Dziękujemy Panu Januszowi Oleksy za robienie zdjęć i kamerowanie. 

 
Dziękujemy Paniom Agnieszce Oleksy i Katarzynie Lampa za prowadzenie zabawy i konkursów. 

 

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Gimnazjum za udostępnienie szkoły na spotkanie Andrzejkowe Pielgrzymów.

Dziękujemy Wam drodzy Pielgrzymi za udział w tym spotkaniu i świetną zabawę !!! 


Zdjęcia już są do nabycia u Pana Janusza Oleksego. 

Foto-Video 887-065-620

SPOTKANIE PIELGRZYMKOWE

W dniu 13 września 2014r. (sobotę) odbyło się spotkanie Pielgrzymów, którzy pieszo pielgrzymowali w tym roku z Trzemeśni na Jasną Górę. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.00 Mszą Św. w Kościele w Trzemeśni, pod przewodnictwem Ks. Jakuba. Serdecznie dziękujemy Ks. Jakubowi za piękne powitanie pielgrzymów i za przybycie do szkoły.

Dziękujemy wszystkim tym którzy w jaki sposób przyczynili się do organizacji         tego spotkania, przede wszystkim Kazimierzowi Szymoniakowi,                         Mateuszowi Dąbrowskiemu, Jackowi Dąbrowskiemu, Bogumile Gach,               Januszowi Oleksemu, Annie i Jackowi Kasprzyckim.

Dziękujemy sponsorom tego spotkania, a szczególnie Józefowi Górce z Łęk                  i Joannie Ryś z Poręby

Dziękujemy Annie i Jackowi Kasprzyckim za pieczenie kiełbasy na grillu.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi za udostępnienie szkoły na spotkanie.

Dziękujemy Wam drodzy Pielgrzymi za udział w tym spotkaniu.

Zarząd Pielgrzymki 
Dnia 10 lipca 2014r. z parafii Trzemeśnia wyruszyła 
po raz 31… Piesza Pielgrzymka z Trzemeśni na Jasną Górę. 
Przewodnim hasłem były słowa Św. Jana Pawła II 
,,Musicie być światłością świata’’ 

Gł. Przewodnikiem Duchowym był Ks. Jakub Adamik. 
Przewodnikiem Duchowym był Oj. Wirgiliusz Pustkowski ,,Bernardyn”, 
oraz pomocnicy Duchowi: Diakon Krzysztof Jobda i Kleryk Grzegorz Banowski.

Przewodnik Organizacyjny - Brat Jacek i Siostra Bogumiła.

Gł. porządkowi służb – Siostra Magdalena, Brat Daniel, Siostra Anna, 
Siostra Elżbieta, Siostra Joanna.

Prowadzący pielgrzymkę – Bracia Mariusz i Paweł

Redaktor strony internetowej pielgrzymki – Brat Mateusz

Fotograf pielgrzymki – Brat Janusz

Najmłodsi pielgrzymi - Siostry Ania i Zuzia

Najstarsi pielgrzymi – Siostra Irena, Brat Andrzej

Pielgrzymi wędrowali przez siedem dni, pokonując 166km. Dnia 16 lipca 2014 na ostatni postój – dołączyła do nas pielgrzymka Autokarowa, 
oraz Orkiestra Dęta z Zasani, 2 pielgrzymów na rowerach i razem wspólnie wędrowaliśmy ulicami Częstochowy na Jasną Górę. O godz. 13.00 uroczysta Msza Św. w Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski. Pod przewodnictwem 
Ks. Jakuba Adamika oraz Ojców i Księży, kazanie wygłosił były wikariusz 
z Trzemeśni Ks. Dziekan Jacek Furtak, proboszcz parafii w Ogrodzieńcu (Diecezja Sosnowiecka). 
O godz. 15.00 wyjechaliśmy autokarami do Łęk. Z Łęk ostanie 2km, 
jakże radośnie, pieszo dotarliśmy do Kościoła w Trzemeśni. Rozdanie pamiątek i upominków i na koniec orkiestra zagrała wszystkim Sto lat !!!. 
Ks. Jakub udzielił błogosławieństwa wszystkim i nastąpiło oficjalne zakończenie: 31… Pieszej Pielgrzymki z Trzemeśni na Jasną Górę.

Serdeczne Bóg zapłać, składamy Wszystkim tym którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tej pielgrzymki, a szczególnie sponsorom: 

– P. Irenie i Tadeuszowi Dominiak,
– P. Annie i Janowi Górka, 
– P. Jadwidze i Mariuszowi Hanula, 
– P. Marii i Kazimierzowi Szymoniak, 
– P. Marianowi Stalmach, 
– P. Janinie i Piotrowi Jaśkowiec, 
– P. Stefani Oleksy,
– P. Małgorzacie Ślusarczyk,
– P. Katarzynie Leśniak,
– P. Annie i Andrzejowi Wincenciak,
– Paniom z koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni, 
– Orkiestrze Dętej z Zasani. 

                                                                                         Bóg zapłać
                                                                                           Zarząd Pielgrzymki

Uwaga!

Jak już wiemy co roku przyjeżdża do naszej parafii grupa pielgrzymów z Ukrainy i pielgrzymuje z nami pieszo na Jasną Górę. Również w tym roku przyjeżdża do nas 16 osobowa grupa pielgrzymów z Ukrainy. Prosimy gorąco o przyjęcie ich na nocleg przed pielgrzymką tj. 9 na 10 lipca 2014r. i po pielgrzymce tj. 16 na 17 lipca 2014r. Otwórz nasze serca i drzwi naszych domów dla pielgrzymów 

z Ukrainy.

Chętnych do przyjęcia pielgrzymów z Ukrainy na nocleg prosimy o kontakt z organizatorem pod nr. 726094420, a także pod e-mailem domb1958@wp.pl lub mati720@wp.pl.

Zarząd Pielgrzymki

Dąbrowski Jacek


Solidarni
W związku z zaistniałą sytuacją na UKRAINIE, my POLACY uczestnicy pieszych pielgrzymek z Trzemeśni na Jasną Górę, łączymy się solidarnie z całym narodem ukrainskim, a przede wszystkim z pielgrzymami z UKRAINY, którzy od 20 lat towarzyszą nam w drodze na Jasną Górę. Mamy nadzieję, że krew przelana w Waszym kraju na Ukrainie przyniesie owoc zwycięstwa, wolności, ucziwośći i demokracji, czego Wam gorąco życzymy. Już dziś zapraszamy Was na XXXII...Pieszą Pielgrzymkę z Trzemeśni na Jasną Górę.

Pielgrzymi


SPOTKANIE OPŁATKOWE PIELGRZYMÓW - 2014r.

W dniu 1 luty 2014r. (sobotę) odbyło się spotkanie opłatkowe Pielgrzymów, którzy pieszo pielgrzymują z Trzemeśni na Jasną Górę. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 17,00 Mszą Św. w Kościele w Trzemeśni, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza Andrzeja, Ks. prof. Józefa Makselona i Ks. Jakuba. Serdecznie dziękujemy Ks. Proboszczowi naszej Parafii za piękne przywitanie Pielgrzymów, za udział Księży w spotkaniu w szkole w Trzemeśni. 

 
Dziękujemy za oprawę muzyczną - Asi Węgrzyn, Łukaszowi Kudłaczowi, Agnieszce, Dominice, Magdalenie, Piotrowi Węgreckim, Pawłowi i Mateuszowi Biela, Marii, Słowiak, Monice Ślęczek, Grzegorzowi Mąka, Katarzynie Jakubczyk, Magdalenie Górka, Wioletcie Ziembla. 

 
Dziękujemy za przygotowanie, przystrojenie Sali , oraz stołów wigilijnych – Bogumile Gach, Agnieszce Oleksy, Paniom Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni. 

 
Dziękujemy Sponsorom tego spotkania – Państwu Annie i Janowi Górka z Hurtowni Trzemeśnia, Państwu Magdalenie i Robertowi Skałka z Łęk, Panu Ryszardowi Łabędź - CPN – Trzemeśnia, Państwu Marii i Kazimierzowi Szymoniak z Trzemeśni, Pani Bogumile Gach z Poręby. 

 
Dziękujemy wszystkim tym, którzy upiekli bardzo pyszne ciasta – Dominikowi Skałka, Krystynie Malina, Katarzynie Gruchacz, Joannie Ryś, Irenie Dąbrowskiej, Agnieszce Oleksy, Bogumile Gach, Annie Wysoczańskiej, Halinie Pachacz,Sabinie Muniak, Alicji Kozioł, Łucji Rosek, Zofii Wojtycza.

                                             
Dziękujemy Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Trzemeśni za miłą obsługę Pielgrzymów i Gości na Sali w pięknych strojach regionalnych. 

 
Dziękujemy Panom Dominikowi i Michałowi Ślusarczyk za wspaniałą muzykę i zabawę. 


Dziękujemy Panu Januszowi Oleksy za robienie zdjęć i kamerowanie. 

 
Dziękujemy Paniom Agnieszce Oleksy i Katarzynie Lampa za prowadzenie zabawy i konkursów. 

 
Dziękujemy Grupie kolędniczej Dzieci i Młodzieży Klubu Środowiskowego z Poręby ; Martynie Hajduk, Zuzannie Skóra, Juli Majka, Marii Oleksy, Katarzynie Oleksy, Kindze Skóra, Barbarze Tokarz, Marzenie Zlezarczyk, Roksanie Żak, Patrycji Podmokła, Juli Dąbrowskiej, Karolinie Węgrzyn, Opiekunce Grupy Pani Idze Leśniewskiej.

Dziękujemy Panu Dyrektorowi Gimnazjum za udostępnienie szkoły na spotkanie Opłatkowe Pielgrzymów.

Dziękujemy Wam drodzy Pielgrzymi za udział w tym spotkaniu i świetną zabawę !!! 


Zdjęcia już są do nabycia u Pana Janusza Oleksego. 

Foto-Video 887-065-620

                                                                                                                                    Organizator

 

                                                                                                                                     Jacek DąbrowskiDo dnia 13.07.2012 na Pielgrzymkę zgłosiły się 153 osoby.

trwa inicjalizacja, prosze czekac...

Pobierz pliki