Tematy dnia

Wtorek – 10 lipca 2018r.
Dzień pierwszy
Temat dnia : WYBIERAM WŁAŚCIWIE – DAR MĄDROŚCI
I nadszedł ten wspaniały czas! Właśnie rozpoczynasz swoją 7-dniową pielgrzymkę, by u celu pokłonić się Matce i ofiarować Jej swoje sprawy. Rozpocznij to kroczenie pełen radości i uśmiechu. Może masz obawy czy podołasz? Na pewno! Powierz tą drogę Matce i Jezusowi, a będzie ona 
dla Ciebie Twoją Drogą Życia! Powiedz Maryi swoją intencję z jaką idziesz. Życzymy Ci wielu owoców Twojego pielgrzymowania. Bo decyzja pielgrzymowania do mądra decyzja! To twój DAR MĄDROŚCI!

KILKA SŁÓW DO EWANGELII:
Jezus czynił tak niesamowite rzeczy, że ludzie pełni podziwu mówili: "Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu". 
Dziś też wielu tego głównie oczekuje od Niego - spektakularnych czynów polegających na uzdrowieniach. Jezus jednak przede wszystkim 
nauczał i głosił Ewangelię, stając się "pasterzem" dla ludzi.

My jednak niechętnie słuchamy Jezusa, zwłaszcza gdy On czegoś wymaga. Nie do końca też akceptujemy Go jako pasterza, zwłaszcza wtedy, 
gdy mamy za Nim pójść, posłusznie, jak owce. I może dlatego tak często czujemy się "znękani i porzuceni". Tymczasem tak nie musi być. 
To się zmieni, jeśli będziemy chętnie słuchać Jezusa i naśladować Go.

Nie odchodźmy od Jezusa, nie omijajmy Go, lecz idźmy za Nim, słuchając Go - jak te tłumy. Przyjmujmy Jego słowa z wiarą, a On będzie nas 
uzdrawiał i działał cuda, również w naszym życiu. On był dla innych. On dawał ludziom siebie i ciągle daje w chlebie – Eucharystii. 
Czy jesteś gotowy Go przyjąć?

Rewolucja Chrystusa to rewolucja miłości. Miłości wymagającej, której celem było doprowadzenie do zbawienia każdego. I biednego i bogatego. 
W dziele zbawczym muszą być pomocni ludzie i dlatego Jezus pragnąc dla swego ludu większej ilości pasterzy z prawdziwego zdarzenia, usilnie zachęcał do modlitwy w tej intencji! Podzielajmy troskę Jezusa o ludziach, którzy dzisiaj są porzuceni i znękani. Modlitwą i czynem odnawiajmy 
oblicze tej ziemi.

Jak minął dzień

......


Pielgrzymka na wesoło:
......
Środa – 11 lipca 2018r.
Dzień drugi
Temat dnia : POTRAFIĘ ROZPOZNAĆ – DAR ROZUMU

Dar Rozumu jest sztuką wnikania w tajemnice Boże. Dar rozumu pojmuje relację między Krzyżem a Trójcą Świętą, między moim krzyżem 
a miłością Boga - w konkretnej perspektywie mojego życia, losu. Pomaga on rozumieć głęboko to, co najważniejsze: życie, miłość, śmierć. 
Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwagą na to, co się z nim dzieje, traci „Ducha”. „Rozumnie” znaczy „biorąc pod uwagę Boga”.! 
A co na to dzisiejsze Słowo Boże? 
Ubóstwo odsłania to, kim tak naprawdę jesteśmy. Prestiż, pozycja społeczna, majątek, pieniądze i sława to tylko lakier i błyszczyk, 
który ma dodać blasku naszemu życiu. Tymczasem ubóstwo ducha to autentyczność, szczerość i stanięcie w prawdzie przed sobą 
innymi ludźmi. Tylko otwartość serca jest gwarantem tego, że nikt i nic nie jest w stanie nas zranić. Nasze serce otwarte na Boga 
nie pozwoli na to, 
aby nikt i nic na tym świecie nie zniszczyło naszego życia…
Jezus zachęcał nas do autentyczności. Ubóstwo jest jego przejawem. Wszystko co materialne, a nie duchowe może być przeszkodą 
do ukazania nam kim tak naprawdę jesteśmy. Darmowość tego co otrzymaliśmy, a jest nim przede wszystkim nasze życie, zachęca nas do tego, 
abyśmy dzielili się nim z innymi ludźmi. Nasze talenty, jeśli są ukrywane, to też i marnotrawione, a jest to strata nie tylko dla nas samych, 
ale i otaczających nas ludzi i to każdego dnia.

Jak minął dzień

......

Pielgrzymka na wesoło:
......
Czwartek – 12 lipca 2018r.
Dzień trzeci
Temat dnia : ROZWIJAM TALENTY-DAR UMIEJĘTNOŚCI

ITo trzeci dzień naszego wspólnego wędrowania. Poprzez podjęcie trudu pielgrzymowania rozwijasz swoje talenty, swoje umiejętności bycia dobrym chrześcijaninem. A czym jest dar umiejętności?

Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach i świecie na tej właśnie prawdzie. Tak o tym darze mawiał święty Proboszcz z Ars: „chrześcijanin natchniony przez Ducha Świętego potrafi rozróżniać. Oko świata nie widzi dalej niż życie, tak jak i moje oko nie widzi dalej niż do tego muru, gdy drzwi kościoła są zamknięte; lecz oko chrześcijanina widzi aż po głębię wieczności”. A święta Teresa z Lisieux: „Wiedza Miłości, och tak! (...) Tylko takiej wiedzy pragnę!”.

I jeszcze kilka słów o ewangelii:
Świat bardzo potrzebuje Ewangelii. Dlatego trzeba ją dawać za darmo. Tak jak chleb i wodę w sytuacji klęski żywiołowej. Ewangelia jest niezbędna do życia. Dużo ludzi codziennie umiera, bo nikt im nie głosił należycie Ewangelii. Ona daje ludziom szansę rozwoju niezbędnego do życia w pokoju. W pokoju wiecznym, nieprzemijającym. Dlatego tym, którzy ją odrzucili tak ciężko będzie "w dzień sądu", to znaczy u progu wieczności.
Perspektywa wiecznej udręki z dala od Boga - źródła pokoju, będzie gorsza niż trzęsienie ziemi czy wybuch wulkanu, które nawiedziły ziemię sodomską i gomorejską. Kto zna Ewangelię, choć trochę, niech ją głosi! 

Jak minął dzień

......


Pielgrzymka na wesoło:
......
Piątek - 13 lipca 2018r.
Dzień czwarty
Temat dnia : MODLITWA MOJĄ SIŁĄ–DAR POBOŻNOŚCI

Dzisiejszy dzień to już czwarty dzień naszej pielgrzymki. Trzynasty dzień miesiąca jest poświęcony Najświętszej Maryi Pannie. To Ona jest tą, 
do której tylu Polaków się ucieka, do której kierują swoje prośby. Jeżeli są jakieś trudności, coś się nie układa przyjdź do Matki, ofiaruj jej siebie, 
a Ona na pewno Cię nie zawiedzie!

Z tym wiąże się modlitwa i dar pobożności. Jest on zdolnością traktowania Boga jako Ojca. Czyli bycia wobec Niego na sposób synowski; 
prosto, z ciepłym szacunkiem, czule; wychwalając Go i adorując. Światłem dla „bycia pobożnym” jest Jezus i Jego słowo Abba, Jego modlitwa.

Ale pobożność wyraża się również w sposobie odnoszenia się do ludzi. Poznać ją po wrażliwości, delikatności, serdeczności. Łagodność jest jej lakmusowym papierkiem. Jej przeciwieństwem jest niezdolność rozumienia innych, niewrażliwość na nich, zatwardziałość serca. Pobożność ma po prostu swoje źródło w świadomości, że jest się dzieckiem Boga. I jest tej świadomości siłą oraz owocem. A jeśli się tego poczucia nie ma, to źle się traktuje zarówno Boga, jak i ludzi...

Jak minął dzień

......

Pielgrzymka na wesoło:
.....
Sobota - 14 lipca 2018r.
Dzień piąty
Temat dnia :  JESTEM POKORNY- DAR BOJAŹNI BOŻEJ

I kolejna noc za Tobą, a przed Tobą nowy dzień. Nowy czas dla Ciebie by być dobrym dla innych. Życzymy Ci wspaniałego piątego dnia pielgrzymowania!

Dzisiaj zajmujemy się tematem Daru Bojaźni Bożej. Jest on taką miłością do Boga, która świadoma jest własnej kruchości. To lęk przed tym, 
aby nie zerwać z Nim relacji, poczucie głębokie, że Bóg jest tajemnicą, z którą nie można igrać; lęk przed tym, że nie jest się w stanie 
sprostać wielkiej, Boskiej miłości, a równocześnie silne pragnienie bycia całym dla Boga.

To dar, który owocuje odpowiedzialnością za siebie i innych. Bojaźń wobec Pana nie jest czymś, co miażdży, ale czymś, co poszerza serce
 i daje radość. W tym sensie jest syntezą biblijnej duchowości.

A co mówi dzisiaj do nas Pan Jezus? Chrześcijanie nie powinni się bać przykrości ze strony swoich przeciwników, którzy choć zabijają ciało, duszy zabić nie są w stanie. Święty Paweł cierpienia ze względu na Chrystusa nazywał łaską daną przez Boga. W ten sposób przekonywał swoich słuchaczy, że doświadczane trudności zbliżają ich do Pana, czyniąc ich prawdziwymi naśladowcami Jezusa. One wypróbowują i oczyszczają wiarę, wzmacniają duszę. Jeśli dbam wyłącznie o swój duchowy komfort, szukając go na modlitwie, w kościele i we wspólnotach, to Bóg może pospieszyć mi na ratunek, naruszając mój „święty spokój”. W historii Izraela opisanej na kartach Starego Testamentu nie brakowało wojen. Bóg zagrzewa i nas do walki o życie.


Jak minął dzień

......


Pielgrzymka na wesoło:
.....
Niedziela - 15 lipca 2018r.
Dzień szósty
Temat dnia : POTRAFIĘ WYSŁUCHAĆ - DAR RADY

To już szósty dzień jak podejmujesz wielki trud bycia pielgrzymem. Tak jak Pan Jezus rozesłał Apostołów tak Ty jesteś posłany by być świadkiem miłości w swojej rodzinie, klasie, pracy… Świadkiem ale i tym, który unie doradzić i pomóc. Bo tematem dnia dzisiejszego jest dar rady.

Pozwala on radować się życiem, jego prostą, codzienną osnową. Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z których powodu człowiek odwleka podjęcie „moralnych” decyzji. Dar rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Jest źródłem pasji życia.

A co do Ciebie mówił Jezus? Mówi, że na drogę należy brać tylko to, co jest naprawdę potrzebne; to, co pomaga iść, a nie przeszkadza. My niestety często skupiamy się na tym, co utrudnia drogę do Nieba, co nas obciąża, przygniatając wręcz do ziemi. Jesteśmy więc mało praktyczni. Dzieje się tak zapewne dlatego, że jesteśmy mało zainteresowani Niebem - skupiamy się na tym, co będzie jutro, ewentualnie pojutrze. Nie myślimy o wieczności.
Bądźmy więc praktyczni i pomyślmy o Niebie - o tym, co nas przysposabia do życia w nim. To, co na tym świecie nie uczy nas życia w Niebie jest właściwie zupełnie zbyteczne.

Jak minął dzień

......

Pielgrzymka na wesoło:
......
Poniedziałek - 16 lipca 2018r.
Dzień siódmy
Temat dnia : DAJĘ ŚWIADECTWO - DAR MĘSTWA

Popatrz… To już prawie meta. Kilka kroków i jesteś u MATKI. Prowadził Cię przez te dni Duch Święty. Życzymy Ci byś często korzystał z jego darów. Pamiętaj za św. Stanisławem, że jesteś stworzony do WYSOKICH CELÓW! A Matce Bożej podziękuj za ten czas spędzony w pielgrzymim gronie, naszej pięknej rodzinie pielgrzymkowej.

Umiej powiedzieć DZIĘKUJĘ za ten przeżyty czas. Ofiaruj JEJ to co trudne, to co Ci doskwiera. Nie obawiaj się! To twoja MAMA. Ona wysłucha, przytuli, wspomoże. Ona czeka na Ciebie! Złóż na Jej ręce cały Twój trud pielgrzymi.

I chociaż na koniec pielgrzymki otrzymujesz trudne słowa Jezusa, to zwróć się do niego o dar miłości dla innych. Jezus przynosi na ziemię Miłość, nowe, pozbawione postawy buntu przeżywanie cierpienia, nową hierarchię wartości, w której wszystko jest właściwie uporządkowane. I dlatego przynosi rozłam i poróżnienie. Kiedy przyjmujemy naukę Jezusa, następuje rozłam między nami i światem, bo zaczynamy się różnić od świata. 
Póki ów pokój "wdziera się" na ten świat, nie da się uniknąć wielu sytuacji konfliktowych. Niestety. Bądźmy tego świadomi. Ale też nie twórzmy konfliktów związanych z przyjęciem nauki Jezusa, bądźmy przykładem miłości.

Jak minął dzień
......

....


Pielgrzymka na wesoło:
.....

Jak minęła pielgrzymka i jak było w tym roku.