Tematy dnia

Poniedziałek – 10 lipca 2017r.
Dzień pierwszy
Temat dnia : BYĆ DLA INNYCH
Wyruszasz. Może pełen obaw, może pełen nadziei, może tak po prostu… Podejmujesz ten trud zbliżania się i kroczenia do Matki. Po raz pierwszy, po raz piąty, po raz kolejny… Chcesz być – być świadkiem i świadectwem dla innych. Ruszaj pełen dobrego nastawienia, pełen wiary, pełen dobroci.
Idź i głoś!!! W dzisiejszej Ewangelii stają przed Panem Jezusem ludzie, któ¬rzy znaleźli się w sytuacji ekstremalnej. Kobieta cierpiąca na upływ krwi była chora nieuleczalnie, skoro nie mógł jej pomóc żaden le¬karz, choć nie żałowała na lekarzy swoich pieniędzy. Córka Jaira dogo¬rywała, a zanim Jezus przybył do niej, umarła. Pan Jezus chciał tym ludziom pomóc, ale żądał od nich wiary. Chorej kobiecie powie-dział: „Córko, twoja wiara cię ocaliła”, a Jairowi, na wieść o śmierci córki: „Nie bój się, tylko wierz!” W ekstremalnych sytuacjach ludzie szukali u Pana Jezusa pomocy doraźnej. Taką właśnie pomoc, dzię¬ki wierze, którą okazali, otrzymali. Wiara jednak jest nie tylko doraźnym lekarstwem na ekstre¬malne sytuacje. Jest ona również ostatecznym i całkowitym ratunkiem na ekstremalne zagrożenia. Pan Jezus bardzo często spieszył ludziom z doraźną pomocą, ale sam przyjął najcięższy krzyż. Nas również wzywa, byśmy brali na siebie swój krzyż. Mamy go przyjmować z wiarą, a wtedy cierpienie przestaje być siłą destrukcyjną, a staje się bardzo cennym wkładem w dzieło zbawie¬nia ludzi. Wiara przekształca każdą chorobę i cierpienie z czegoś negatywnego w coś, co jest pozytywne w najwyższym stopniu. Zawsze kiedy stajemy wobec ekstremalnych sytuacji, kiedy trzeba popatrzeć w oczy śmierci, trzeba koniecznie przypomnieć sobie słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewan¬gelii: „Nie bój się, wierz tylko”. Wtedy, gdy nikt nie będzie mógł nam pomóc, tylko wiara nas ocali. Nie odchodźmy od Jezusa, nie omijajmy Go, lecz idźmy za Nim, słuchając Go - jak te tłumy. Przyjmujmy Jego słowa z wiarą, a On będzie nas uzdrawiał i działał cuda, również w naszym życiu. On był dla innych. On dawał ludziom siebie i ciągle daje w chlebie – Eucharystii. Czy jesteś gotowy Go przyjąć?


Jak minął dzień

......


Pielgrzymka na wesoło:
......
Wtorek – 11 lipca 2017r.
Dzień drugi
Temat dnia : BYĆ DLA BOGA

Bycie dla Boga... To nie tylko poświęcenie swojego życia poprzez kapłaństwo czy śluby zakonne. Być dla Boga to ofiarować mu swoje życie, swoje zmartwienia i troski, swoje sukcesy i radości. 11 lipca obchodzimy wspomnienie świętego Benedykta z Nursji. Zawołanie „Módl się i pracuj” – to dewiza patrona Europy. Jak to jest u nas? Potrafimy być dla Boga chociażby poprzez codzienną modlitwę? Spróbuj – to nie takie trudne. 
Efekty będą bardzo zaskakujące!  A co o tym mówi dzisiejsza ewangelia?  Kto zdecydował się na przyjaźń z Jezusem, musiał z wielu rzeczy zrezygnować. Jezus jednak nie zaprasza nas do przyjaźni ze sobą po to, aby nas zubożyć, ale przeciwnie - po to, aby nas ubogacić. Ubogacić czymś nowym, zwłaszcza nową postacią relacji międzyludzkich, które są "nie z tej ziemi", bo są już na wzór tego, co będzie w Niebie.
Wielu myśli, że niezmiernie wspaniałą rzeczą jest posiadanie udanej, kochającej się rodziny, ale w Niebie doświadczymy czegoś podobnego do miłości rodzinnej, tyle że w dużo wspanialszej postaci. A kto zaprzyjaźni się z Jezusem już teraz, już teraz doświadczy w jakiejś mierze tego, co będzie w Niebie.

Jak minął dzień

......

Pielgrzymka na wesoło:
......
Środa – 12 lipca 2017r.
Dzień trzeci
Temat dnia : WSZYSCY JESTEŚMY POSŁANI

Idziemy wspólnie już trzeci dzień... Posłani przez Jezusa dajemy świadectwo o Nim, o naszej Wierze, o tym co dla nas WAŻNE. W pewnym sensie i Ty i ja jesteśmy apostołami. Nie tylko duchowni, siostry zakonne… A jak to było z pierwszymi uczniami Jezusa? Powołując dwunastu apostołów Jezus podzielił się swoją władzą z ludźmi. Każdemu z nas Jezus chce dać chociaż trochę swojej władzy. Tak! Władzy! Tu nie chodzi tylko o jakieś zwykłe dary, o jakieś umiejętności, czy coś podobnego. On daje nam swoją władzę! Wprawdzie nie całą, ale jednak… Jest to przejaw wielkiego zaufania do nas. Judasz to zaufanie zniweczył. Jest ono bowiem wielkim "kredytem", który daje nam Jezus. Możemy go wykorzystać, pomnażając jego wartość, a możemy też zmarnotrawić. Wybór należy do nas. Każdy z Dwunastu apostołów wcześniej uwierzył, że Jezus jest Mesjaszem i każdy już wcześniej dawał o Nim świadectwo. Każdy z nich został wcześniej wezwany, aby być jego uczniem. Teraz staną się pierwszymi samodzielnymi misjonarzami, reprezentantami Boga w świecie, którzy nie spoczną zanim nie dotrą z wieścią o Jezusie do każdego człowieka. Czy Ty potrafisz być apostołem Chrystusa??

Jak minął dzień

......


Pielgrzymka na wesoło:
......
Czwartke- 13 lipca 2017r.
Dzień czwarty
Temat dnia : MARYJA - MATKA DOBROCI I POKOJU

Noc się skończyła i rozpoczynasz kolejny dzień w drodze. Dzień, który przypomina Ci o Fatimie. To tam Maryja objawiła ludzkości poprzez posługę trzech małych dzieci najważniejsze wskazówki naszego życia. Matka ciągle Cię wzywa, abyś nieustannie uciekał się do Niej poprzez różaniec. To Twoja najlepsza broń w trudnościach, ochrona przez pokusami, których przecież nie brakuje. Doświadczasz ich na co dzień.
A co o dobroci mówią słowa dzisiejszej Dobrej Nowiny? Świat bardzo potrzebuje Ewangelii. Dlatego trzeba ją dawać za darmo. Tak jak chleb i wodę w sytuacji klęski żywiołowej. Ewangelia jest niezbędna do życia. Dużo ludzi codziennie umiera, bo nikt im nie głosił należycie Ewangelii. Ona daje ludziom szansę rozwoju niezbędnego do życia w pokoju. W pokoju wiecznym, nieprzemijającym. Dlatego tym, którzy ją odrzucili tak ciężko będzie "w dzień sądu", to znaczy u progu wieczności. Perspektywa wiecznej udręki z dala od Boga - źródła pokoju, będzie gorsza niż trzęsienie ziemi czy wybuch wulkanu, które nawiedziły ziemię sodomską. Kto zna Ewangelię, choć trochę, niech ją głosi! Chyba, że nie mamy już serca i nie zależy nam na szczęściu innych. A jeśli w twym życiu się różnie układa, jeśli życie Ci się wali, jeśli nie jest tak jak powinno – nie bój się, nie lękaj się przyjść i prosić Maryję. Ona – wspomożenie wiernych – nie zostawi Cię samego! Weź różaniec i mów „Zdrowaś Maryjo…”!


Jak minął dzień

......

Pielgrzymka na wesoło:
.....
Piątek - 14 lipca 2017r.
Dzień piąty
Temat dnia : BYĆ DOBRYM JAK DOBRY PASTERZ

Zobacz – to już piąty dzień kiedy idziesz do tronu Matki. Może trochę brakuje sił, może jesteś zmęczony, może bąble, a może… nic to - bo poświęcisz trochę, a zyskasz po stokroć :)
Kiedy wokół nas jest tak dużo zła, kiedy świat pędzi naprzód i wymaga od nas coraz więcej i więcej, kiedy liczy się mieć, a nie być - my mamy być łagodni. Łagodność nie jest słabością. Ona zwycięża, ona daje do myślenia, nawraca. Pan Jezus posyła nas "jak owce między wilki" nie dlatego, że nas nie lubi, albo że jest nieczuły na nasz los. Świat nie potrzebuje więcej "wilków". Ma ich dość. I nie są oni dziełem Boga.
To, że jesteśmy "owcami" nie oznacza, iż jesteśmy słabi. Naszym pasterzem jest Jezus, a to oznacza, że nic nam tak naprawdę nie grozi. Wilk jest zły, bo jest zdany na siebie. Owca nie musi być zła i agresywna, bo ma pasterza, który ją chroni.
Ciągle jesteśmy podatni na działanie Wilka (Szatana). Walka rozpoczęta. On nie śpi. Zwarł swe szeregi i rusza do boju. Podnieśmy swoje sztandary! Niech zobaczy na nich Krzyż, Różaniec i Maryję.. Niech zadrży ziemia, niech zadrżą czeluście piekielne. Bo to jest oręż nie do zwyciężenia nie do pokonania.

Jak minął dzień

......


Pielgrzymka na wesoło:
......
Sobota - 15 lipca 2017r.
Dzień szósty
Temat dnia : PRZYZNANIE SIĘ I BYCIE MIŁOSIERNYM

Szósty dzień pielgrzymowania, a w nim Jezus pyta Ciebie czy umiesz się do Niego przyznać? Bo co to znaczy we współczesnym świecie? Znaczy bardzo wiele. W wielu miejscach ludzie za przyznanie się do Jezusa ponoszą śmierć. A mogłoby się wydawać że to XXI wiek… 
Zobacz na Chrystusa ubiczowanego i umęczonego na obrazie ECCE HOMO. Spójrz ile Jezus dla Ciebie wycierpiał. Czy widząc takiego Pana umiałbyś się przyznać do Niego? Byłbyś na tyle odważny? Posłuchaj co o Chrystusie ubiczowanym powie św. Brat Albert:

„O, gdybyśmy mogli nabyć prędko umiejętności krzyża. Ale tę posiadają tylko serca kochające. Kochać krzyż - co to? Czy zmienić naturę, żeby to co przykre było miłe, pocieszające to co smutne, przyjemne co przykre duszy i ciału. Nie. Miłość krzyża opiera się na chęci podobieństwa z Chrystusem,
 na zgadzaniu się z Wolą Jego.”


Jak minął dzień

......

Pielgrzymka na wesoło:
......
NIEDZIELA - 16 lipca 2017r.
Dzień siódmy
Temat dnia : IŚĆ, GŁOŚIĆ, BYĆ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Zobacz… Maryja czeka na Ciebie. Jest już tak blisko. I jesteś wreszcie u Jej Tronu. Czy to co zrobiłeś miało sens? 7 dni bez domu, 7 dni ciągłego kroczenia i wysiłku. Oczywiście, że miało i to OGROMNY! Stań przed swoją Matką, tą w Częstochowskim obrazie. Nie bój się. To Twoja MAMA. Ona pomoże, ona doradzi, ona przytuli do swego matczynego serca. Spójrz na Nią i na Jej Syna. Powiedz Jej swoje „DZIĘKUJĘ”. Nie bój się. Ona czeka na Ciebie. Powiedz Maryi o tym czasie wspólnego pielgrzymowania. Ten trud złóż na Jej ręce. A twoje poświęcenie, to co się działo przez te 7 dni niech wpłynie na Twoje życie. Owoce tej pielgrzymki niech pojawią się na całe Twoje dalsze życie! I jak w pieśni maryjnej proś swoją najlepsza Matkę:

Nakarm, uzdrów, Matko droga, ja Cię proszę w Imię Boga,
Niech odejdę pocieszony, Twoją łaską uzdrowiony.
Ja Cię żegnam, Matko droga, niech odejdzie wszelka trwoga,
Niechaj wracam do swej chatki, jak od ukochanej Matki.
Błogosław mnie, Matko droga, w imię Ojca, Syna, Boga,
Niechaj idę w świat daleki, zawsze z Tobą, na wiek wieki.


Jak minął dzień
......

....


Pielgrzymka na wesoło:
.....

Jak minęła pielgrzymka i jak było w tym roku. 

.........  


OPRACOWANIE

Tematy dnia – Paweł Biela
Jak minoł dzień..... 
Pielgrzymka na wesoło .....
Strona internetowa – Mateusz Dąbrowski