2011

Dzień 1 - środa 20 lipca
Dzień 2 - czwartek 21 lipca
Dzień 3 - piątek 22 lipca
Dzień 4 - sobota 23 lipca
Dzień 5 - niedziela 24 lipca
Dzień 6 - poniedziałek 25 lipca
Dzień 7 - wtorek 26 lipca